Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Aanpassing NVJ Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

16 januari 2015

Sinds 1 januari 2013 mogen de kosten van advies en bemiddeling voor nieuwe verzekeringen geen deel meer uit maken van de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Per deze datum geldt er een provisieverbod en moeten verzekerden zelf met de adviseur afspraken maken over zijn beloning. Voor verzekeringen die zijn afgesloten voor 1 januari 2013 is het toegestaan de oude provisieregeling te handhaven. Verzekerden die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten via de NVJ ontvangen deze maand een brief van DSV/Mediapolis over aanpassingen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De NVJ biedt arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, speciaal samengesteld voor specifieke beroepen. In de overeenkomst voor NVJ-leden hebben verzekerden via de bemiddeling en het advies van Mediapolis een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij De Amersfoortse afgesloten. 

De korting die zij ontvangen is enerzijds opgebouwd door een korting op de premie van de verzekeraar en anderzijds op de provisie van het intermediair. Op dit moment bedraagt de provisie 15 procent.

De verzekerden ontvangen deze maand een brief over aanpassingen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarin drie mogelijkheden worden voorgelegd:

  • Voortzetting met intermediair op basis van een verzekering met provisie:

Voor voortzetting van de verzekering op de huidige basis inclusief provisie hoeft de verzekerde geen verdere actie te ondernemen. Zonder extra kosten of incidentele separate afspraken kan gebruik worden gemaakt van de dienstverlening van Mediapolis.

  • Voortzetting zonder intermediair:

Voortzetting van de verzekering zonder tussenkomst van een intermediair kan door middel van een verklaring, waarin gemeld wordt dat verzekerde de verzekering provisievrij wenst voort te zetten en geen gebruik meer wenst te maken van advies en bemiddeling. Hiermee wordt de zorgplicht overgedragen aan de verzekeraar en moet de verzekeringsmaatschappij hierin instemmen. Overigens kan de verzekeringsmaatschappij  uitsluitend algemene wijzigingen behandelen zoals adreswijzigingen. Bij inhoudelijke wijzigingen zoals dekking of aanpassing van de verzekerde bedragen wordt doorverwezen naar een intermediair. In die gevallen zullen opnieuw afspraken moeten worden gemaakt over de dienstverlening en beloning van de nieuwe intermediair. Deze advieskosten zijn dan niet meer in privé aftrekbaar als “premiebetaling inkomensvoorziening”.

  • Voortzetting met intermediair op basis van een provisievrije verzekering (abonnement):

De verzekering wordt omgezet naar een provisievrije verzekering waarbij een separate overeenkomst wordt aangegaan met Mediapolis voor werkzaamheden voor advies en bemiddeling. De kosten voor dit abonnement bedragen € 187,50 per jaar (€ 15,63 per maand). Deze kosten zijn vrijgesteld van BTW en assurantiebelasting. Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar op de aangifte Inkomstenbelasting zijn, terwijl de premie voor de verzekering (inclusief de provisie) wel aftrekbaar is.

Meer informatie over verzekeringen bij de NVJ 

Meer informatie over het provisieverbod bij AFM en alles over verzekeren

Terug naar vorige pagina