Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Acties voor freelancers worden door gehele NVJ gesteund

20 juni 2016

Naar aanleiding van de discussie tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni over de brief van de sectie Dagblad aan het hoofdbestuur en de gesprekken die daarna zijn gevoerd, doet NVJ-lid Arnout Veenman verslag van zijn bevindingen. Alle betrokkenen constateren dat de rijen binnen de NVJ gesloten zijn, er door beide besturen en het secretariaat waardevolle lessen geleerd zijn en de communicatie tussen het hoofdbestuur en het bestuur van de Dagbladsectie (juist dóór de kwestie) beter en opener is dan ooit, zo schrijft Veenman in zijn brief.

Alkmaar, 17 juni 2016

Beste collega’s,

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zaterdag 6 juni 2016 jl. is gesproken over de NVJ acties met betrekking tot tarieven voor zelfstandigen die werken voor de Persgroep. De discussie spitste zich daarbij toe op het feit dat de sectie Dagblad zich in een e-mail aan het hoofdbestuur had gedistantieerd van de acties en deze e-mail ook als cc aan de Persgroep had gestuurd.

De ALV schrok hiervan maar door de afwezigheid van de Dagbladsectie was het onduidelijk wat er precies heeft gespeeld. Daarom heeft de ALV mij gevraagd om samen met algemeen secretaris Thomas Bruning zijn gevoelens aan de Dagbladsectie over te brengen.

Om een goed beeld te krijgen van wat er heeft gespeeld, ben ik eerst in gesprek gegaan met zowel het hoofdbestuur als het bestuur van de Dagbladsectie. Uit deze inventarisatie en de diverse gesprekken die ik met de betrokkenen heb gevoerd, is voor mij duidelijk geworden dat beide besturen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden als het gaat om het belang van de leden en de NVJ als vereniging.

De Dagbladsectie heeft zich in de gevoerde gesprekken nadrukkelijk uitgesproken vóór de acties voor de zelfstandigen die werken voor de Persgroep. Dat is ook gebeurd in een interview op Villamedia. In dat interview staat:"Sectie Dagblad van de NVJ is wel solidair met freelancers binnen de vereniging. En steunt de NVJ-acties voor betere tarieven. ‘Het punt dat wij hebben willen maken, is dat wij ze in de oude vorm onacceptabel vonden en dat we van te voren niet zijn geïnformeerd’”.

Het belangrijkste is nu dat de situatie die in dit geval is ontstaan, zich niet nog een keer voordoet. Daar heb ik een praktische oplossing voor gevonden. Ik heb beide besturen gewezen op een “noodremprocedure” in de statuten van de NVJ. Een sectiebestuur kan daarmee een besluit van het hoofdbestuur laten schorsen, dat dan niet meer mag worden uitgevoerd, totdat de ALV zich er over uit heeft gesproken. Op die manier blijven verschillen van inzicht tussen besturen een interne aangelegenheid binnen de vereniging.

Conclusie

Alle betrokkenen constateren dat de rijen binnen de NVJ  gesloten zijn, er door beide besturen en het secretariaat waardevolle lessen geleerd zijn en de communicatie tussen het hoofdbestuur en het bestuur van de Dagbladsectie (juist dóór de kwestie) beter en opener is dan ooit. Gezien dit precies is wat de ALV wil, lijkt het mij overbodig om een brief naar de Dagbladsectie te sturen. Daarom doe ik jullie met deze brief verslag van mijn bevindingen. Daarnaast hebben alle betrokkenen aangegeven graag een nadere toelichting te geven aan leden die dat wensen.

Als vertegenwoordiger van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Journalisten,

Arnout Veenman, Journalist, lid NVJ

Ook namens, Thomas Bruning, Algemeen secretaris NVJ

Terug naar vorige pagina