Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

ALV keurt brief van sectiebestuur Dagblad af

5 juni 2016

De Algemene Ledenvergadering heeft zaterdag besloten aan het bestuur van de sectie Dagblad schriftelijk haar afkeuring uit te spreken over de brief die het sectiebestuur begin mei heeft geschreven naar aanleiding van de NVJ-actie tegen de Persgroep. Tegelijkertijd wordt in de brief geconstateerd dat dit een belangrijke les is voor het NVJ-bestuur en wordt de oproep gedaan tot een verenigingsbrede solidariteit. Inmiddels is de relatie met het sectiebestuur hersteld, ondanks haar afwezigheid tijdens de ALV. 

Vorige maand had Persgroep-directeur Bart Verkade schriftelijk aan de sectie Dagblad gevraagd waarom zij de NVJ-actie tegen de tariefswijzigingen van freelancers had gesteund. Hierop nam het sectiebestuur Dagblad in een brief aan het hoofdbestuur van de NVJ afstand van de acties. Deze mail werd ook doorgestuurd naar Bart Verkade. Twee leden van het sectiebestuur Dagblad namen schriftelijk afstand van de brief, waarmee ook het bestuur van de sectie verdeeld leek. Er volgden pittige gesprekken tussen het hoofdbestuur en het sectiebestuur Dagblad. Het hoofdbestuur vond dat de sectie de kwestie eerst intern had moeten bespreken. Inmiddels steunt het sectiebestuur, op een bestuurslid na, de voortzetting van de acties voor betere tarieven voor zelfstandigen. Wel zal hierbij de toon veranderen en zullen ook andere grote uitgevers aangesproken worden.

Emotioneel betoog

De actie van de sectie Dagblad werd tijdens de ALV uitgebreid bekritiseerd. Erelid Kees Schaepman verontschuldigde zich voor zijn emotionele betoog. ‘In de tijd dat dagbladjournalisten nog niet op een smeltende ijsberg zaten, was een goede cao voor dagbladjournalisten prioriteit boven alle andere prioriteiten. Daar is altijd volledige solidariteit betoond. Nu is voor het eerst op grote schaal een actie gevoerd voor de zelfstandigen, inmiddels de grootste sectie binnen de vereniging, en de sectie Dagblad distantieert zich van de actie. In dit werkveld merk je dat hoofdredacteuren in grotere aantallen de kant opschuiven van directies en dat uitgevers er meesters in zijn om verdeel-en-heers te spelen. Alles wordt tegen je uitgespeeld.’

Verantwoordelijkheid om verder te gaan

Ook bestuurslid Louis van de Geijn ervoer de dagbladactie als een absoluut dieptepunt. ‘Ik heb dit nog lang niet verteerd. Wij hebben echter ook een verantwoordelijkheid als bestuur om met deze ervaring verder te gaan. We moeten proberen hier energie uit te halen en dit tij te keren. De verdienste van deze streek is misschien wel dat we de komende tijd diep moeten nadenken over de vraag hoe wij de gemeenschappelijke belangen van zowel freelancers als mensen in vaste dienst organiseren en hoe wij de leden ervan overtuigen dat die gemeenschappelijke belangen er zijn.’

De ijsschots smelt overal

Bestuurslid Jan Keulen bezocht daags na de gesprekken met de sectie Dagblad een conferentie van de Europese federatie van journalisten, EFJ. Daar bleek dat deze problematiek overal speelt. ‘De ijsschots smelt overal. Dan kom je op het punt van solidariteit. Hoe kom je beste op voor journalistieke ondernemers en hoe voorkom je dat de werkgevers ons tegen elkaar uitspelen? Een antwoord is beter onderling te communiceren. Laat dit de les zijn.’

Twee waarheden

Annabel de Winter, secretaris van de sectie Dagblad: ‘De leden voelden zich persoonlijk aangesproken door Verkade en vonden dat ze daar wat mee moesten. Op de vraag waarom ze niet eerst naar het hoofdbestuur hebben gereageerd en daarna pas richting Verkade, daar is geen goed antwoord op gekomen.’

‘Tegelijk zijn wij een vereniging van leden. We dienen alle stemmen aan bod te laten komen. Veel oud-Wegener journalisten hebben een hele moeilijke integratietijd gehad. Veel collega’s zijn daar vertrokken. Zij vragen zich af waarom ze nu publiekelijk aan de schandpaal worden genageld terwijl de Persgroep, los van de behandeling van freelancers, op journalistiek gebied ook een compliment verdient.  Er zijn twee waarheden, twee manieren om dit tot je te nemen. Het is heel jammer dat het sectiebestuur hier niet is. Uiteindelijke steunen ze nu wel de campagne.’

Er zijn belangrijke lessen geleerd. Bestuurslid Frans Pasma: ‘We zijn onder veel tijdsdruk begonnen en dan gaan er dingen mis in de aanloop. Het was het nog wel te begrijpen dat het sectiebestuur zich buiten spel voelde gezet, maar het was niet te begrijpen dat zij zich schriftelijk distantieerde.’

Druk op vast personeel

De druk die op vast personeel wordt uitgeoefend is hoog, realiseert Thomas Bruning zich. 'Dat betekent dat er ook spanning is tussen freelancers en vaste diensters binnen de vereniging. Maar de gemeenschappelijke belangen zijn zoveel waard dat we wel elkaar de hand moeten vasthouden.’ Volgens Schaepman zal de schijnbare tegenstelling tussen freelancers en vast personeel nog een tijd blijven, zolang de ijsberg nog niet helemaal gesmolten is. Freelancers zijn in hun nadeel, de namen kun je als het moet wegstrepen van een excelsheet. Juist mensen in vaste dienst zul je bij je acties moeten betrekken. Vele van hen zijn solidair omdat ook zij inzien dat de organisatie alleen kan voorbestaan met goede freelancers.

Onderhandelingsruimte zou mogelijk zijn

Inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen de NVJ en de directie van de Persgroep. Thomas Bruning: ‘De Persgroep verzekert ons dat er onderhandelingsruimte voor freelancers is. Wij hebben hier ernstige vraagtekens bij en roepen freelancers op om zelf de gesprekken aan te gaan met de hoofdredacties om te kijken of er daadwerkelijk maatwerk mogelijk is, zoals Campagne en Verkade beweren.’ 

Terug naar vorige pagina