Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

BBA niet van toepassing op overeenkomst van opdracht met journaliste

18 mei 2015

Een journaliste is als freelancer werkzaam voor ATV. Na een incident met een tweet wordt haar op 21 januari 2013 meegedeeld dat zij niet meer zal worden ingeroosterd. Hiertegen komt de journaliste in het verweer.

Zij stelt zich op het standpunt dat een opzegging zonder ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf niet rechtsgeldig is en maakt aanspraak op doorbetaling van haar honorarium. Zij doet hierbij een beroep op het Bijzonder Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). Onder bepaalde voorwaarden komen ook freelancers op grond van dit besluit in aanmerking voor ontslagbescherming. ‘Werknemer’ in de zin van het BBA is niet alleen degene met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten, maar ook degene die op een andere wijze persoonlijk arbeid verricht voor een ander. Ontslagbescherming geldt onder meer niet als de betrokkene dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee personen verricht.

Bij de kantonrechter worden de vorderingen van de journaliste afgewezen. Ook in hoger beroep heeft zij geen succes. Naar het oordeel van het Hof dient ter beantwoording van de vraag of de journaliste op 21 januari 2013 in de regel voor meer dan twee anderen dan ATV persoonlijk arbeid verrichtte, een referteperiode van enige tijd in aanmerking te worden genomen, te weten de periode van één jaar voorafgaand aan 21 januari 2013. De situatie op 21 januari 2013 zelf is  derhalve niet doorslaggevend. Uit de administratie van de journaliste blijkt dat zij in die periode (anders dan incidenteel) voor meer dan twee andere opdrachtgevers dan ATV werkzaam was. Het beroep op het BBA faalt derhalve. De vordering van de journaliste worden afgewezen.

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid wordt het BBA per 1 juli 2015 ingetrokken.

bron: Rechtspraak.nl 

Terug naar vorige pagina