Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Brief wetswijziging Wob inzake afschaffing dwangsombepaling

17 mei 2016

Naar aanleiding van de deze week geplande voortzetting van de plenaire behandeling van de wetswijziging Wob inzake afschaffing dwangsombepaling brengen de NVJ en NDP Nieuwsmedia een in 2015 opgestelde brief opnieuw onder de aandacht. De hierin gegeven argumenten zijn onverkort van toepassing: met het afschaffen van de dwangsombepaling wordt een drukmiddel om de overheid te manen tijdig te beslissen, geschrapt.

Thomas Bruning

Algemeen Secretaris
06 20 49 52 45
020 3039 731

Terug naar vorige pagina