Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Code van Bordeaux

24 maart 2016

Code van Bordeaux Journalisten beoefenen een vrij beroep. Dat moet vooral zo blijven, vindt de NVJ. Wel hebben professionele journalisten verantwoordelijkheden en mogen daarop aangesproken worden. De NVJ staat immers voor een hoogstaande uitoefening van het vak. Deze spelregels zijn afgesproken in de Code van Bordeaux, opgesteld door de IFJ en onderschreven door de NVJ. 

Wie mag zich journalist noemen

Aanleiding om de code met gedragsregels actief onder de aandacht te brengen, is de discussie wie zich journalist mag noemen en daaruit voortvloeiend het al dan niet invoeren van een keurmerk voor journalisten. De NVJ is hier geen voorstander van. De NVJ vindt dat journalistiek een vrij beroep is en moet blijven en wil niet de rol van keurmeester op zich nemen. Juist in een pluriforme mediasector past geen uitsluiting of kwaliteitsstempel, door welke organisatie dan ook.

Internationale standaard van ethische regels

Wel mogen professionele journalisten aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), waarvan de NVJ deel uitmaakt, heeft in 1954 de Code van Bordeaux afgesproken. Deze code is algemeen geaccepteerd als internationale standaard van ethische regels van het vak. Deze geven houvast waarop journalisten mogen worden aangesproken in hun werkzaamheden van nieuwsgaring en verspreiding van nieuws en informatie en het becommentariëren en beschrijven van gebeurtenissen.

  • Ga hier naar de Code van Bordeaux 
  • Uit een enquête die de NVJ in 2015 hield onder haar leden blijkt dat het merendeel van de respondenten (66%) vindt dat er geen eed zou moeten worden afgelegd, waarin journalisten beloven hun onafhankelijkheid en vakmanschap altijd voorop te zullen stellen. 
Thomas Bruning

Algemeen Secretaris
06 20 49 52 45
020 3039 731

Terug naar vorige pagina