Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Disclaimer auteursrechtelijk beschermd

18 maart 2015

Een IE-advocaat heeft in 2002 een uitvoerige internetdisclaimer ontwikkeld. Deze disclaimer mag, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden, door anderen enkel door middel van een hyperlink openbaar worden gemaakt. Het kopiëren en plakken van de tekst is in principe niet toegestaan en werd door de advocaat alleen gedoogd indien zijn naam en website werden vermeld.

Tussen de advocaat (eiser) en een organisatie adviesbureau (gedaagde) ontstaat een geschil over het gebruik van de disclaimer. In kort geding vordert eiser dat gedaagde het gebruik van zijn disclaimer staakt.

De voorzieningenrechter is van mening dat de disclaimer voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hiertoe overweegt hij onder meer dat voldoende aannemelijk is dat de tekst en de opmaak van de disclaimer tot stand zijn gekomen als gevolg van creatieve keuzes van de maker. Immers, de opmaak van de disclaimer bestaat uit meerdere opsommingstekens vervat in een gelaagde structuur. De tekst is gelet op de gebruikte bewoordingen en de inhoud eveneens het gevolg van (creatieve) keuzes. Vast staat verder dat gedaagde de disclaimer heeft gekopieerd en geplakt op haar website. Hiermee is sprake van een werkwijze die niet conform de door eiser gewenste wijze van tonen van de disclaimer is. Er is daarom sprake van auteursrechtinbreuk. De stakingsvordering wordt toegewezen, met dien verstande dat gedaagde de disclaimer wel mag gebruiken als zij dat overeenkomstig de voorwaarden doet.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl

Terug naar vorige pagina