Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Fonteinbar is auteursrechtelijk werk

18 mei 2015

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft zich op 28 april 2015 in kort geding uitgesproken over de vraag of een fonteinbar auteursrechtelijke bescherming geniet. Een fonteinbar is een constructie waarbij een fontein op het dak van een (feest)tent is geplaatst.

Naar het voorlopig oordeel van de rechter is de fonteinbar aan te merken als werk in de zin van de Auteurswet. De tent geeft volgens de voorzieningenrechter voldoende blijk van creatieve keuzes. Dat geldt in het bijzonder voor het kenmerk dat er fonteinen op het dak zijn aangebracht. Daarnaast is gekozen voor een tent met een specifieke zestienhoekige vorm, een combinatie van een centrale fontein met zestien fonteinen aan de rand van het dak en een centraal geplaatste doorzichtige kolom voor het afvoeren van water met daaromheen een ronde bar. Voorshands is voldoende aannemelijk dat deze vormgevingskeuzes, die bepalend zijn voor de totaalindruk, niet technisch bepaald zijn.

bron: Boek 9 

Terug naar vorige pagina