Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Freelance journalist Olsthoorn wint rechtszaak over nieuwsgaring

24 februari 2016

Telecomaanbieder Pretium heeft een zaak tegen journalist Peter Olsthoorn verloren. Het bedrijf had meerdere interviewverzoeken van Olsthoorn als ‘stalkergedrag’ aangeduid. De rechtbank Den Haag oordeelt dat Olsthoorn niet onzorgvuldig heeft gehandeld en wijst alle vorderingen van Pretium af. Peter Olsthoorn werd bijgestaan door NVJ-advocaat Mira Herens.

Aan welke normen is een journalist in de voorfase van onderzoek en nieuwsgaring gebonden? Deze vraag stond centraal in de rechtszaak die telecomaanbieder Pretium had aangespannen tegen freelance journalist Peter Olsthoorn. Door de wijze waarop Olsthoorn onderzoek naar Pretitim c.s. (heeft) verricht en informatie over hen heeft vergaard, zou hij zich volgens Pretium schuldig hebben gemaakt aan ‘stalking’.

Ook zou Olsthoorn bij het interviewen van bronnen, ongefundeerde beschuldigingen hebben geuit en de geïnterviewde belastende uitspraken hebben proberen te ontlokken. Pretium vorderde een verbod voor Olsthoorn om zijn onderzoek naar Pretium voort te zetten en een verbod om de daaruit verkregen informatie te publiceren. De rechtbank wees alle vorderingen van Pretium af.

Nieuwsgaring

De rechtbank ging in haar vonnis uitgebreid in op de vraag aan welke normen een journalist in de voorfase is gebonden. In die fase kan een journalist jegens te onderzoeken persoon of onderneming onrechtmatig handelen. Daar zal volgens de rechtbank niet snel sprake van zijn als het onderzoek zich richt op een commerciële onderneming, diens belangen leggen minder gewicht in de schaal dan het belang van vrije nieuwsgaring. Het verbod om Pretium, haar directeur en haar zakenrelaties te benaderen, wees de rechtbank dan ook af.

Interview

Ook overweegt de rechtbank dat het journalisten vrij staat tijdens een interview kritische, prikkelende, controversiële, suggestieve of negatief ingeklede vragen te stellen. In verband met de van een journalist te eisen, ethische, werkwijze mag van hem worden verwacht dat hij tijdens een interview de geïnterviewde persoon voldoende ruimte geeft om diens eigen verhaal te doen en om bepaalde veronderstellingen te ontkrachten, zo zegt de rechtbank. Die ruimte had Olsthoorn gegeven. Van suggestieve en ongefundeerde beschuldigingen was geen sprake. 

Mira Herens

Advocaat

Terug naar vorige pagina