Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

‘NVJ Academy volgt alle trends’

25 februari 2016

Zit storytelling in de lift? Dan zorgt de NVJ Academy dat er een training over komt. Ontwikkelingen in de markt worden nauwgezet bijgehouden en wensen van gebruikers genoteerd. Met de fulltime aanstelling van Yvonne Dankfort als manager van de NVJ Academy zal het aanbod en het aantal samenwerkingspartners alleen maar groter worden. ‘We hebben inmiddels zo’n 35 partijen waarmee we samenwerken en daar kunnen er nog meer bij.’

Er was ooit een pre-Academy tijdperk en ook toen al werden cursussen gegeven, waaronder de nog steeds bestaande Freelancen = Ondernemen en Verslag­geving in conflictgebieden. Na het officiële startjaar van de NVJ Academy is het snel gegaan. Sinds 2009 groeide het aantal cursussen van 16 naar 90 en het aantal deelnemers van 170 naar 1200 per jaar. Terwijl in de beginjaren het accent lag op het ondernemerschap zijn daar volgens Yvonne Dankfort met name trainingen op het gebied journalistieke vaardigheden bijgekomen.

Je zou denken dat het ondernemerschap alleen maar belangrijker is geworden?

‘Maar dat is het ook. Het aantal trainingen voor ondernemen is flink uitgebreid. Denk aan opdrachten verwerven of brainstormen speciaal voor eenpitters. Maar daarnaast zijn er heel veel andere onderwerpen bijgekomen, die interessant zijn voor zowel zelfstandigen als mensen in vaste dienst. En we doen niets weg. Er liggen veel cursussen op de plank. Als er vraag naar is kunnen we een cursus direct actualiseren en inzetten. We houden de wensen en behoeften via onderzoek nauwkeurig bij.’

Uit onderzoek blijkt ook dat er een gat wordt ervaren tussen opleiding en praktijk, hoe springt de NVJ Academy daar op in?

‘Dat gebeurt op meerdere vlakken. De NVJ maakt met werkgevers afspraken over instroomprojecten voor jonge afgestudeerde journalisten en daaraan koppelt de NVJ Academy terugkom­dagen met workshops. We merken dat zij behoefte hebben aan een praktijkgericht aanbod. Cursussen zoals datajournalistiek slaan erg aan onder jonge journalisten.’

Zie je dat bepaalde cursussen andere leeftijdsgroepen aantrekken?

‘Nee, alle generaties doen mee. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld Twitter minder interessant wordt voor de generatie jonger dan 25 jaar, terwijl voor andere generaties Twitter nog steeds een van de belangrijkste kanalen is. Voor ons is het zaak om bij te blijven. Als Instagram erg belangrijk is voor bloggers en vloggers en het blijkt dat daar een training voor nodig is, dan gaan we daarvoor zorgen. We volgen alle trends. Zo starten we dit jaar met Storytelling. Er is een behoefte aan het vertellen van mooie verhalen, waar tekst en beeld bij elkaar komen.’

Je bent vanaf het begin betrokken geweest bij de NVJ Academy en sinds 1 januari is dit een fulltime functie geworden. Wat zal dat voor de NVJ Academy betekenen?

‘Dat ik nog veel meer kan doen. Voor mij is het heel belangrijk om samen te werken. Een masterclass Nuclear Security met TU Delft is een mooi voorbeeld van samenwerking. Of computerveiligheid in samenwerking met Bits of Freedom. We hebben inmiddels zo’n 35 samenwerkingspartners en daar kunnen er nog meer bij.’

Wie staat er hoog op je lijstje?

‘We hebben zojuist gesprekken gehad met OLON, de organisatie met zo’n 280 aangesloten lokale omroepen met 500 betaalde krachten en 20.000 vrijwilligers. Deze omroepen moeten professionaliseren en daar horen professionele journalisten bij. We hebben gesproken over de ontwikkeling en het aanbod van een cursuspakket afgestemd op lokale journalisten. We denken aan praktische cursussen op het gebied van social media, smartphone filmen en ‘wobben’ – in kleine gemeenten een niet onbelangrijke taak voor lokale journalisten.’

Sinds enkele jaren verzorgt de NVJ Academy ook het cursusaanbod voor FNV KIEM en DuPho en ook in het bedrijfsleven. Zie je daar een andere afname dan onder de paraplu van de NVJ?

‘Bij FNV KIEM en DuPho gaat de interesse uit naar met name auteursrecht, contracten, ondernemen en digitale vaardig­heden. We worden inderdaad ook benaderd door uitgevers, omroepen en bedrijven die incompany trainingen aanvragen voor hun redacties of communicatieafdelingen. Verder verzorgen we ook alle cursussen voor Camjo’s bij de regionale omroepen als onderdeel van het Sectorplan Publieke Omroep.

Binnen onze secties wordt weleens verrast gereageerd hoe breed de NVJ Academy eigenlijk is. Dat wordt alleen maar meer. Een van onze speerpunten in 2016 is de ontwikkeling van e-learning en webinars. Ik verwacht dat we in 2017 met een pilot kunnen starten.’

Sommige samenwerkingspartners, zoals werkgevers, kunnen lastige partijen in onderhandelingen met de NVJ zijn. Hoe verhouden de NVJ Academy en NVJ zich dan tot elkaar?

‘De NVJ Academy wordt gezien als een opleidingsinstituut en niet als vakbond. Hierdoor kan ik een goede band met onze samenwerkingspartners opbouwen. Richting werkgevers heb ik natuurlijk een andere invalshoek als ik over de NVJ Academy praat dan over een sociaal plan. Dat neemt niet weg dat ik het juist belangrijk vind om in de sociale plannen een scholingsfaciliteit op te nemen. Wel heten we nadrukkelijk de NVJ Academy en we zijn dus NVJ. De NVJ is een sterk merk dat staat voor kwaliteit en inhoud. De scholing van journalisten is een van haar kerntaken. Ook werkgevers erkennen hierin de naam van de NVJ die altijd zal uitgaan van kwaliteitsjournalistiek.’

Hou je daar rekening mee met de inkoop van cursussen?

‘Jazeker. De docenten die we zoeken, moeten wel met journalisten om kunnen gaan. En als we een avond organiseren over vluchtelingen zorgen we dat er meerdere organisaties worden uitgenodigd. In dit geval zowel UNCHR als VluchtelingenWerk Nederland. Organisaties moeten openstaan voor kritische vragen en niet alleen een promotie­verhaal ­houden.’

 

Terug naar vorige pagina