Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

NVJ deelt kritiek hoofdredacteuren over persvrijheid

26 mei 2016

De NVJ deelt de kritiek van het Genootschap van Hoofdredacteuren dat zich zorgen maakt over de persvrijheid in Nederland. Aanleiding van de kritiek van het Genootschap is de geplande behandeling van twee wetsvoorstellen, waarin de bronbescherming van journalisten wordt vastgelegd. Al in januari reageerde de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming, waarin de NVJ is vertegenwoordigd, op de toelichting die de minister van Veiligheid en Justitie eerder gaf op het wetsvoorstel.

In de eerder gestuurde reactie werd een aantal aanbevelingen gegeven. De NVJ vindt dat als deze verbeterpunten worden meegenomen er een betere bescherming van journalisten en hun bronnen kan ontstaan. 

Identiteit bron moet beschermd worden

Een belangrijk punt van kritiek heeft betrekking op de voorwaarde dat een bron expliciete afspraken moet hebben gemaakt met een journalist. ‘Het wetsvoorstel stelt als eis dat de bron expliciet kenbaar moet maken dat hij niet genoemd wil worden. Daarover zijn we het niet eens’, aldus Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ. ‘Wij vinden het logisch dat een bron mag verwachten dat zijn identiteit beschermd wordt. Een journalist hoeft dat niet te bewijzen.’

Een ander punt van kritiek heeft te maken met de beperking dat het recht op bronbescherming alleen geldt voor journalisten die zich aan alle wettelijke en ethische normen hebben gehouden. Dit zou een onwerkbare toets opleveren, die niet in lijn is met de jurisprudentie van het EHRM.

Thomas Bruning

Algemeen Secretaris
06 20 49 52 45
020 3039 731

Terug naar vorige pagina