Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

NVJ steunt internationale acties voor persvrijheid Turkije

2 augustus 2016

De NVJ sluit zich aan bij de solidariteitscampagne voor journalisten in Turkije van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) en de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). De campagne  breekt een lans voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in Turkije.  

Brief aan Turkse ambassadeur

Onderdeel van de actie is een brief van de NVJ aan de Turkse ambassadeur in Nederland, Sadik Arslan, waarin grote zorg wordt geuit over de persbreidel in Turkije. In de brief vraagt de NVJ de Turkse overheid met klem een klimaat te bevorderen waarin de persvrijheid volledig wordt gerespecteerd.  De noodtoestand na  de mislukte staatsgreep mag geen excuus zijn voor grootscheepse zuiveringen in de media en andere sectoren van de samenleving.

De NVJ roept de Turkse autoriteiten op tot naleving van de internationale verdragen over mensenrechten, vakbondsrechten en de vrijheid van meningsuiting. Schendingen van de persvrijheid worden via de EFJ en IFJ gemeld bij het platform voor de bescherming van journalisten van de Raad van Europa.

Amnesty petitie onder NVJ-leden

In de EFJ-IFJ-campagne worden ook de leden van de aangesloten vakorganisaties, dus ook alle NVJ-leden, oproepen om een internationale petitie Amnesty International te tekenen en te delen. Onder de noemer: “Rights hard-won cannot be taken away” wordt president Erdogan opgeroepen om de mensenrechten in Turkije te handhaven.

 Wil je meedoen? Teken hier de petitie!

Twitter-actie

Ook via Twitter kan de actie voor persvrijheid in Turkije worden ondersteund.

De internationale campagne van EFJ/IFJ sluit aan bij een brief die het NVJ-bestuur vorige week al over de persvrijheid in Turkije stuurde aan minister Bert Koenders van buitenlandse zaken. Dit was zijn reactie.

Terug naar vorige pagina