Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Principeakkoord Sociaal Plan TMG

24 juni 2015

De NVJ en TMG hebben dinsdag overeenstemming bereikt over verlenging van het sociaal plan. Het huidige sociaal plan bij TMG loopt woensdag 1 juli af. Gelet op nog te verwachten personele ingrepen hebben vakbonden en TMG-leiding de afgelopen tijd onderhandeld over verlenging van dit plan. Het principeakkoord wordt positief aan de leden voorgelegd.

Partijen zijn het erover eens geworden het bestaande plan te verlengen tot 1 december. Maatgevend is het moment van indienen van een adviesaanvraag bij een inspraakorgaan, zoals de (C)OR. De verlenging geldt dus voor alle reorganisaties die worden ingediend vóór 1 december 2015. Daarbij is wel afgesproken dat er voor 1 januari 2016 advies moet zijn uitgebracht door (C)OR.

Inhoudelijk verandert er verder niets, behalve dat enkele bepalingen zijn aangepast aan de nieuwe (ontslag)wetgeving die per 1 juli in werking treedt. Opgenomen vergoedingen blijven hetzelfde.

De NVJ legt het principeakkoord positief aan de leden werkzaam bij TMG, die tot vrijdag 26 juni 10 uur hun stem uit kunnen brengen.

Annabel de Winter

Secretaris Dagblad, Lokale Media en Persbureaus
06 10557726
020 3039743

Terug naar vorige pagina