Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Richtlijn anonimiseren uitspraken herzien

18 maart 2015

Richtlijn anonimiseren uitspraken herzien Rechtelijke uitspraken waar maatschappelijke belangstelling voor is of vonnissen van grote juridische waarde worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.  Op grond van artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben natuurlijke personen recht op privacy. Daarom worden uitspraken die op rechtspraak.nl worden gepubliceerd, geanonimiseerd. De richtlijn die bepaalt hoe dit moet gebeuren, is redactioneel herzien in een poging de richtlijn beter leesbaar te maken. Inhoudelijk is er niets veranderd.

Bron: rechtspraak.nl

Terug naar vorige pagina