Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Verbod exploitatie illegaal verkregen e-books

27 januari 2015

Verbod exploitatie illegaal verkregen e-books De website www.tomkabinet.nl biedt particulieren de mogelijkheid om ‘tweedehands’ e-books te kopen en verkopen. Het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) heeft in kort geding een verbod gevorderd om via deze site e-books te laten verhandelen. Volgens NUV maakt Tom Kabinet (ook als de e-books legaal zijn verkregen) inbreuk op de rechten van de bij NUV aangesloten uitgevers en auteurs.

Net als de voorzieningenrechter in eerste aanleg heeft het hof beslist dat een verbod om via een website legale e-books te verhandelen niet in een kortgedingprocedure kan worden toegewezen. Hiervoor werd de Europese jurisprudentie op dit punt te onzeker geacht.

Het hof achtte wel aannemelijk dat via de website van Tom Kabinet (naast legaal verkregen e-books) ook illegaal verkregen e-books worden (door)verkocht. Het hof is van oordeel dat Tom Kabinet niet voldoende hard kan maken dat zij die (door)verkoop adequaat kan bestrijden. Daarom heeft het hof de vordering van NUV op die grondslag in beperkte vorm toegewezen en Tom Kabinet verboden een website te exploiteren waarop illegaal gedownloade e-books worden verkocht. Dit leidt er feitelijk toe dat de website voorlopig uit de lucht is.

bron: Rechtspraak.nl 

Terug naar vorige pagina