Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Vervolging van Mehmet Ülger in strijd met EVRM

19 januari 2015

Vervolging van Mehmet Ülger in strijd met EVRM De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en European Federation of Journalists (EFJ) vinden de arrestatie en vervolging van de Nederlandse journalist Mehmet Ülger zeer alarmerend en in strijd met de persvrijheid, zoals vastgelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ülger moet op 21 januari voor de Turkse rechtbank in Istanbul verschijnen.

Mehmet Ülger was in september 2013 als waarnemer van de NVJ aanwezig bij de rechtszaak tegen de Turks-Nederlandse journaliste Füsun Erdoğan, voormalig hoofdredactrice van de linkse zender Özgür Radyo, die al ruim 7 jaar in voorarrest zat. Terwijl ook collega-journalisten foto’s maakten, werd Ülger uit de zaal gepikt en aangehouden.

De NVJ en EFJ wijzen erop dat de pers in een democratische samenleving de functie vervult van publieke waakhond (public watchdog), journalisten hebben daarom het recht op vrije nieuwsgaring. Iedere beperking van dit recht heeft tot gevolg dat de pers wordt belemmerd in het verspreiden van informatie. Het publiek wordt daardoor informatie onthouden.

Het Europees Hof heeft al meerdere malen bepaald dat de beperking van de vrije nieuwsgaring een ‘chilling effect’ heeft op de persvrijheid. Maatregelen tegen journalisten moeten daarom zeer terughoudend worden toegepast en alleen in die gevallen waarin dat dringend noodzakelijk is. De maatregelen die de Turkse autoriteiten tegen Mehmet Ülger hebben getroffen en diens vervolging zijn disproportioneel. Wij verwijzen naar de Persvrijheidslezing 2013 van Egbert Myjer,oud-rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2004-2012). Uit zijn lezing blijkt dat de proportionaliteitsvraag van de opgelegde maatregel vaak van doorslaggevend belang is in de jurisprudentie van het Europees Hof. Hieruit volgt dat vrijheidsstraffen voor journalisten zelden legitiem zijn.

De NVJ en EFJ benadrukken het “chilling effect” dat uitgaat van de maatregelen die tegen Mehmet Ülger zijn getroffen. We maken ons grote zorgen over de impact die deze sancties hebben op het functioneren van de pers in Turkije, in het bijzonder op de mogelijkheid voor journalisten om hun werk te kunnen doen. Een veroordeling van Mehmet Ülger is op geen enkele wijze dringend noodzakelijk en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.


De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 
European Federation of Journalists (EFJ)

Thomas Bruning

Algemeen Secretaris
06 20 49 52 45
020 3039 731

Terug naar vorige pagina