Vragen over de wet DBA (5)

Wat gebeurt er op 1 mei 2016?

Op 1 mei 2016 begint een overgangsjaar. In dit transitiejaar wordt wel gecontroleerd door de Belastingdienst, maar worden nog geen boetes en naheffingen opgelegd. Het wordt een gewenningsjaar. Het kost tijd om aan een nieuwe manier van werken te wennen. De transitiefase geldt tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017. De Belastingdienst deelt in die periode geen boetes uit, maar gaat met partijen in gesprek als blijkt dat de modelovereenkomsten de praktijk geen recht doen. De gebruikte overeenkomsten kunnen dan alsnog worden aangepast. Met ingang van 1 mei 2017 is die transitiefase voorbij.

Wat gebeurt er op 1 mei 2017?

Vanaf 1 mei 2017 wordt er gecontroleerd door de Belastingdienst en worden bij de opdrachtgever boetes en naheffingen opgelegd als er ten onrechte geen loonbelasting en sociale premies worden afgedragen.

Wordt het ingewikkelder?

Ja, helaas wel. Alleen als je eigenlijk toch al nooit met een VAR werkte of eigenlijk alleen voor particuliere klanten werkt, maakt het weinig uit.

Hoe beoordeel je een arbeidsrelatie?

Er zijn drie criteria om te beoordelen of er sprake is van een dienstverband:
a) loonbetaling
b) persoonlijk arbeid, jij moet het werk zelf doen
c) gezag, je opdrachtgever is de baas en vertelt wat, hoe en wanneer je het werk moet doen.

Voldoe je aan alle drie (abc): dan is er sprake van een (verkapt) dienstverband,voldoe je aan een van de drie niet, dan is er geen sprake van een dienstverband. Vooral het verschil tussen instructie geven (dat mag altijd) en gezag uitoefenen is in praktijk lastig.

Waarin verschilt een modelovereenkomst van de VAR?

Een modelovereenkomst is in de eerste plaats een contract tussen jou en je opdrachtgever, een opdrachtovereenkomst dus. Dat is wezenlijk iets anders dan de VAR, dat was een beschikking van de overheid.
Het bijzondere van een modelcontract is dat, onder voorwaarden, de fiscus er een bijzondere status aan verbindt, namelijk vrijwaring van de opdrachtgever voor de loonheffing. Let op: de Belastingdienst controleert achteraf op basis van de feiten en omstandigheden. Wanneer de Belastingdienst constateert dat je feitelijk niet conform de modelovereenkomst werkt of heeft gewerkt, kan dit tot gevolg hebben dat er alsnog een dienstverband wordt aangenomen en je opdrachtgever loonheffingen dient af te dragen.