Vragen over het verdwijnen van de VAR (5)

Tot wanneer is mijn VAR geldig?

Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) in. De wet DBA regelt dat de VAR wordt geschrapt.

Kan ik nog een VAR aanvragen?

Formeel kan dat tot 30 april, maar praktisch heeft aanvragen geen zin meer. Op 1 mei 2016 verliezen alle VAR-verklaringen hun geldigheid.

Was de VAR verplicht?

Nee, de VAR was niet verplicht. Maar werk je veel voor bedrijven en doe je werk dat ook door werknemers wordt gedaan, dan had je vrijwel altijd een VAR nodig om voor een opdrachtgever aan de slag te gaan, omdat je opdrachtgever erom vroeg.

Waarom vervalt de VAR?

De wet DBA is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en meer verantwoordelijkheid voor de arbeidsverhouding neer te leggen bij de opdrachtgever. De VAR bood aan opdrachtgevers vrijwaring voor belastingen en sociale premies, maar zelfstandigen niet. Zelfstandigen konden geen rechten aan een VAR ontlenen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij onder de (huidige) VAR-wetgeving nauwelijks of eigenlijk niet kan handhaven bij opdrachtgevers die met schijnconstructies werken. Het belangrijkste doel van de Wet DBA is dus om de Belastingdienst mogelijkheden te geven om te handhaven bij opdrachtgevers.

Waarom vroegen opdrachtgevers om een VAR?

Voor werknemers moet loonbelasting worden ingehouden en moeten sociale verzekeringspremies worden afgedragen. Voor ondernemers niet. Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is soms onduidelijk. De VAR gaf zekerheid over de vraag of er loonheffing moest worden ingehouden, of dat een factuur zonder inhoudingen mocht worden uitbetaald. En gaf daarmee de zekerheid dat er geen boetes en naheffingen zouden plaatsvinden.