Vragen over het werken met een modelovereenkomst (11)

Is het hebben van een modelcontract met mijn opdrachtgever verplicht per 1 mei 2016?

Nee, werken met een modelovereenkomst of -contract is niet verplicht. Als je opdrachtgever en jijzelf ervan overtuigd zijn dat het werk dat je doet op basis van zelfstandigheid (zie punt beoordeling arbeidsrelatie) gedaan mag worden, is de rompslomp van een modelcontract of -overeenkomst niet nodig. De modelovereenkomst is overigens vijf jaar geldig, dus in de praktijk zou het ook kunnen dat een opdrachtgever je bij een ongewijzigde situatie je eens in de vijf jaar vraagt de modelovereenkomst te ondertekenen.

Kan ik een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zo tekenen?

Nooit zomaar tekenen! Een modelovereenkomst is en blijft een gewoon contract waarin bepalingen staan, die de verhouding tussen contractpartijen weerspiegelen. De Belastingdienst kijkt alleen naar (geel gearceerde) bepalingen, die over de arbeidsrelatie gaan. Goedgekeurd door de Belastingdienst betekent niet dat álle bepalingen in het contract “redelijk” en “juist” zijn. De Belastingdienst kijkt niet naar bijvoorbeeld aansprakelijkheid en verhaal, auteursrechtenbepalingen of concurrentiebedingen. Jij bent daar echter als contractpartij wel aan gebonden als je tekent. Neem dus contact op met de NVJ op om contracten te bespreken. 

Hoe weet ik welke modelovereenkomst voor mij geschikt is?

De Belastingdienst heeft inmiddels meerdere modelovereenkomsten beschikbaar. Je kunt deze lezen en bepalen of er een modelovereenkomst is die bij je werkzaamheden en situatie past. Indien geen van de beschikbar modellen voldoet, kunt je een eigen modelovereenkomst (laten) opstellen en ter toetsing aan de Belastingdienst voorleggen. Bent je lid van FNV Zelfstandigen, FNV KIEM, FNV MOOI, NVJ of FNV Bouw, dan kun je contact opnemen voor advies of naar een van de vele voorlichtingen en cursussen komen.

Waar moet ik op letten bij het gebruik van een modelovereenkomst?

Een modelovereenkomst is grotendeels hetzelfde als ieder andere overeenkomst van opdracht. De modelovereenkomst regelt primair de rechten en plichten van opdrachtnemer en opdrachtgever. Daar komt voor de modelovereenkomst nog bij dat deze vanwege de zogenaamde kernbepalingen volgens de fiscus iets zegt over de vraag of voor de werkzaamheden die in die overeenkomst worden geregeld loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen.

Van belang is dus om goed te weten wat je afspreekt en om je daar, zeker voor wat betreft de kernbepalingen, aan te houden. De praktijk mag dus niet afwijken van wat er in de overeenkomst staat.

Welke zzp’er s krijgen de meeste last van de wet DBA?

‘Zelfstandigen’ die werk doen dat erg vergelijkbaar is met werknemers en bijvoorbeeld meerdere dagen op kantoor werken bij een opdrachtgever, kunnen last ondervinden van deze wet. Vooral bij de omroep (maar ook bij dagbladen en tijdschriften) werken freelancers op de redactie. Belangrijk is om te constateren of er sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Als je op de redactie werkt van een omroep ontkom je er nauwelijks aan om (regie) aanwijzingen op te volgen. Elk geval is overigens anders, individueel moet worden beoordeeld wanneer hier sprake van is. Als blijkt dat deze groep ‘zelfstandigen’ verkapte werknemers zijn dan raken zij ook fiscale voordelen kwijt, zoals de starters- en zelfstandigenaftrek.

Let wel, het is heel goed mogelijk dat deze groep freelancers die op de redactie werkt zowel ondernemer als werknemer is en kan blijven. Sommige zelfstandigen hebben een bloeiende praktijk, maar werken daarnaast twee dagen in de week in loondienst. Voor de overige groep freelancers voorziet de NVJ geen directe gevolgen.

Heeft het zin om een eenmans-B.V. op te richten om de Wet DBA te omzeilen?

Of je nu als DGA vanuit je eigen BV werkt, of vanuit je eenmanszaak, dat maakt niet zo heel veel uit. In beide gevallen kan de Belastingdienst  de arbeidsrelatie van jou met je opdrachtgever toetsen. Ook bij een DGA geldt dat vrijwaring voor de opdrachtgever aan de orde blijft als gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst en feitelijk ook conform die modelovereenkomst wordt gewerkt.

Het oprichten van een eigen B.V. betekent dus niet dat een opdrachtgever, die vrijwaring wil voor betaling van de loonheffing, de modelovereenkomsten kan omzeilen. Bovendien val je met een BV onder het vennootschapsrecht en heb je geen recht op zelfstandigenaftrek. Pas bij een omzet van ongeveer een ton of meer is een BV fiscaal aantrekkelijk. Win daarom goed advies in voordat je een BV opricht. 

Wat betekent het voor mij als freelancer als ik via een uitzendbureau of payroll constructie ga werken?

Je bent dan niet langer zelfstandige maar werknemer of gelijkgestelde. Het uitzendbureau of de payroll organisatie betaalt premies voor jou en zal je een arbeidsovereenkomst voorleggen, of een overeenkomst van opdracht waarbij loonbelasting en premies ingehouden worden. Dit betekent dat je fiscale voordelen, zoals de starters- en zelfstandigenaftrek kwijtraakt.

Wat zijn de gevolgen van een eventuele controle door de Belastingdienst?

Als de Belastingdienst achteraf stelt dat de opdrachtgever inhoudingsplichtig is, wordt een herberekening gemaakt en een aanslag bij de opdrachtgever opgelegd, als ware sprake van een arbeidsovereenkomst. Ook de aangifte Inkomstenbelasting van de zzp’er wordt herberekend. Want in ieder geval voor de gecontroleerde opdrachten, worden deze inkomsten niet  als winst uit onderneming gezien. Dit kan gevolgen hebben voor zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Tegen het besluit van de Belastingdienst staat bezwaar en beroep open. De NVJ adviseert om dit niet na te laten.

Wat kan ik doen om mijn risico’s te verkleinen?

Wat je wel kan doen als je als zzp’er wil blijven werken, is zorgen dat je zelfstandig en onafhankelijk optreedt, bij voorkeur niet langdurig bij een opdrachtgever blijven werken en afgeronde producten levert. Spreid ook je risico’s en zorg dat je je niet afhankelijk opstelt van één opdrachtgever. De NVJ realiseert zich dat dat in deze markt moeilijk is, maar onmogelijk is het zeker niet.

Wat moet ik doen als opdrachtgevers mij een tijdelijk contract aanbieden dat ik niet wil?

Als er geen sprake is van een gezagsverhouding en jij als freelancer zelfstandig en onafhankelijk je werk verricht dan is een tijdelijk of vaste arbeidsovereenkomst niet nodig. Overtuig je opdrachtgever dat je geen arbeidsovereenkomst wil en dat dit ook niet nodig is, omdat je ondernemer bent en dus zelfstandig opereert. Geef bovendien aan dat je:

a) als flexwerker na 3 tijdelijke contracten (Wet Werk en Zekerheid) een half jaar zonder werk komt te zitten en dat dat ook nadelig is voor de opdrachtgever;

b) als flexwerker je je zelfstandigenaftrek en andere fiscale voordelen verliest en dat dit nadelig is voor jou als ondernemer en voor de opdrachtgever als consequentie heeft dat je je tarieven moet verhogen.

Alarmeer bovendien de NVJ die zal proberen te voorkomen dat je gedwongen wordt om je ondernemerschap op te geven. Het motto van alle zelfstandigenorganisaties binnen de FNV is: duurzaam succesvol ondernemerschap moet worden gestimuleerd door werkgevers en overheid.

Welke voordelen heeft het NVJ lidmaatschap voor mij?

De NVJ is, net als alle andere zelfstandigenorganisaties binnen de FNV, in overleg met de Belastingdienst en soms ook met organisaties van opdrachtgevers over modelovereenkomsten die voor hun achterban nuttig zijn. Sommige overeenkomsten zijn al gepubliceerd, de andere verwachten we op korte termijn.

Als lid kunt je bij de NVJ advies vragen over contracten en algemene voorwaarden, dus ook over modelovereenkomsten. Door dit advies sta je sterker in bijvoorbeeld de onderhandelingen met een (potentiele) opdrachtgever.

> Lees hier meer over het NVJ lidmaatschap