Lees, en word een goede journalist

dinsdag 10 mei 2016

Lees, en word een goede journalist Het is in mijn ogen een must voor elke journalist: veel boeken lezen. Behalve informatieve boeken over een onderwerp waarover ik schrijf, vind ik met name ook boeken van collega-journalisten interessant. Het geeft een inkijkje in hun manier van onderzoek doen.

Tijdens mijn studie merkte ik dat voor velen dat lezen er nogal eens bij inschoot. Een behoorlijk aantal medestudenten had niet dagelijks een krant in zijn of haar handen, laat staan een boek. Natuurlijk moet je hard studeren, stages lopen en je opdrachten maken om een goede journalist te worden. Maar veel lezen is volgens mij net zo belangrijk. Daarom doe ik hier een aanbeveling voor vijf boeken die wat mij betreft zeer het lezen waard zijn voor elke (beginnend) journalist.

  • Günter Wallraff – Ik (Ali)

Dit is het boek dat elke journalist gelezen moét hebben. De Duitse Wallraff gaat in de jaren ‘80 undercover als Turkse arbeidsmigrant. Op die manier ontdekt hij de inhumane omstandigheden waaronder de Turken werken en loopt hij tegen een schokkende hoeveelheid discriminatie aan.

  • Frank Westerman – Ararat

Hoe verhouden geloof en politiek zich tot elkaar? Die vraag staat centraal in Ararat. Westerman schrijft vanuit zijn eigen ervaring en nieuwsgierigheid een verslag waarin de berg centraal staat waarop de ark van Noach zou zijn vastgelopen.

  • Joris van Casteren – Het been in de IJssel

Dit boek draait om een gebeurtenis die enkel wat kortjes opleverde in de krant: in 2005 wordt er een onderbeen in de IJssel gevonden en een aantal jaren later wijst DNA-onderzoek uit dat het van een Duitser was. Voor Van Casteren is het een aanleiding om uit te zoeken wie die Duitser was en hoe zijn been in Nederlands water terechtkwam.

  • Jutta Chorus – Afri

In Afri beschrijft Chorus de levens van enkele bewoners van de Afrikaanderwijk in Rotterdam. In deze migrantenwijk maken vooral Turken en Marokkanen de dienst uit. Door anderhalf jaar in de wijk te verblijven, weet Chorus het leven van de bewoners van binnenuit te schetsen.

  • Daoud Hari – De tolk

Dit is een verslag van de gebeurtenissen die Hari meemaakte als tolk in Darfur, Soedan. Hij nam journalisten mee het gebied in om hen te laten zien wat er in zijn geboortestreek gebeurt. Vanwege zijn werk heeft hij zijn land uiteindelijk moeten ontvluchten.

{snippet:block_twitter}