Sectie Omroep: nieuwe tijden breken aan

maandag 7 maart 2016

De sectie omroep van de NVJ is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de werving van kandidaten en uiteindelijk de verkiezing van een nieuw sectiebestuur. Op 8 maart wordt de uitkomst van de ledenpeiling voor dat nieuwe bestuur definitief vastgesteld op een algemene vergadering. Als NVJ-lid kun je deze bijeenkomst In Amsterdam bijwonen.

Het afgelopen jaar hebben we als sectie omroep onder andere nieuwe Cao’s afgesloten bij de Publieke Omroep, RTL , SBS en BNR. Ook hebben we eind mei samen met de Sectie Internet een debat georganiseerd over de vraag ‘Wat wil de NPO ?’. De aanleiding was het nieuwe concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO waarin al wordt voorgesorteerd op nieuwe Mediawet (die overigens nog steeds niet is aangenomen). Focus van het debat: het nieuwe beleid van de NPO op digitaal gebied zou desastreus zijn, en de digitale toekomst van de omroepverenigingen ondermijnen. De bijeenkomst in de studio van Omroep MAX was levendig en druk bezocht, en daarmee uitermate geslaagd.

Ondanks deze positieve punten moet ik constateren dat de sectie Omroep een lange, ronduit rommelige periode achter de rug heeft. Het vertrek van NVJ-secretaris Marc Visch (eind 2013) en de tussentijdse komst en het voortijdig vertrek van opvolgers Tom Gibcus en Jean Louis Veenstra zijn slecht geweest voor de continuïteit van de sectie. Ik ben dan ook blij dat we met René Roodheuvel een prettige en goede opvolger hebben gevonden, die de omroep als geen ander kent en waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. 

Waren we enkele jaren geleden nog bijzonder actief in het organiseren van debatten en discussies, de laatste twee jaar is er op dat gebied helaas weinig gebeurd. En dat uitgerekend in een tijd dat de omroep als geheel in een enorme transitie zit, zowel op het gebied van organisatie als infrastructuur. Ik denk daarbij aan de omroepfusies bij de publieke omroep met alle gevolgen van dien, de bezuinigingen, de reorganisatie/herschikking van de regionale omroepen en de aangekondigde Mediawet van Sander Dekker.

Met het nieuwe sectiebestuur, voor het eerst democratisch gekozen, hoop ik snel nieuwe stappen te kunnen zetten om - als journalisten - om tafel te zitten met de beleidsmakers. Bedoeling is om met hen te kijken naar de toekomst van de omroepjournalistiek in het algemeen, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak.  

Er komen immers steeds meer journalistieke platforms op die (voor een deel) de taken van de omroepen overnemen. Denk aan initiatieven als vice.com, viceland.com, tpo.nl, geenstijl.tv en de documentaires op DeCorrespondent.nl, maar ook journalistieke verhalen op you-tube, HBO en Netflix. De omroepen zelf schuiven op hun beurt weer meer op naar deze platforms, met longreads en bewerkingen van hun reportages voor verschillende doelgroepen.

De ouderwetse omroep zoals we die kenden, bestaat anno 2016 niet meer. Ook wij als sectie omroep moeten daar -samen met jullie als leden -  een visie op ontwikkelen: wat zijn de positieve en negatieve kanten, zowel inhoudelijk als arbeidsrechtelijk? Hoe zit het met de journalistieke onafhankelijkheid, en kan die gewaarborgd blijven? Wat is de verhouding van de zelfstandige versus de journalist in vaste dienst?

  • Wil je als lid van de NVJ sectie omroep bij zijn ? Meld je dan aan via omroep@nvj.nl. Aanvang 18.30. Plaats: NVJ, Johannes Vermeerstraat 22, Amsterdam
{snippet:block_twitter}