Henk Schipperheijn

Henk Schipperheijn (1953) is politiek correspondent en werkt sinds 1974 in de journalistiek. Vanaf 1989 tot 2013 werkte hij als journalist bij de TROS en (2009-2013) was hij coördinator van de Haagse redactie van Een Vandaag/organisator Verkiezingsdebatten.

Motivatie kandidaatstelling

'Kun je even op papier zetten waarom je kandidaat wil zijn voor het sectiebestuur omroep? Dat was de vraag van René Roodheuvel toen hij mij belde. Natuurlijk wil ik dat was mijn antwoord. 

Nu ik achter mijn pc zit om mijn motivatie op te schrijven komt in gedachten een heel verhaal  voorbij. Hoe ik als jong journalist ernstig teleurgesteld ben in de NVJ, maar ook hoe die relatie is hersteld en hoe ik  als geen ander overtuigd ben geraakt van belang, nut en noodzaak .  Belangrijk daarna is dan de vraag hoe geef je vorm van dat belang. Hoeveel tijd heb je beschikbaar of misschien nog beter waar leg je de prioriteit. Voor mij is  die vraag makkelijk te beantwoorden: De tijd en de prioriteit om mij in te zetten voor de NVJ en dan met name voor de sectie omroep is er.

Bij de publieke omroep gaat weer alles op de schop. Er lijkt geen eind te komen aan de veranderingen , volgens velen afbraak, van die publieke omroep. De inhoud van het werk wordt bij de omroep ook door die politieke bemoeienissen anders.  Alle nieuwe communicatie mogelijkheden hebben ook consequenties voor werkverhoudingen.  De NVJ kan een belangrijke rol spelen in die nieuwe ontwikkelingen bij de omroep en moet dat in mijn ogen ook doen. Daarom stel ik mij kandidaat voor het sectiebestuur en hoop op jullie  steun.'

Politiek correspondent

Henk Schipperheijn