Marja Boonstra

'De NVJ en ik hebben een langlopende relatie. We zijn al vanaf 1982 bij elkaar. Een paar ijkpunten: lid van de werkgroep nieuw salarisgebouw, met Pieter Broertjes, toen nog chef economie VK, waarin we de managementtoeslag introduceerden en stakingsleider van de Leeuwarder Courant in 1991. Als NVJ-voorpost op de werkvloer een aantal termijnen in de redactieraad en nu al weer een aantal jaren lid van de redactiecommissie. Intussen minstens drie dagbladsecretarissen meegemaakt (Inge Brakman, Bianca Rootsaert en nu Annabel Winters).

Het belang van een vakbond hoef je aan leden niet uit te leggen. Die weten wel waarvoor ze iedere maand betalen: steun in bange en boze tijden. Persoonlijk belang: een jurist om op terug te vallen. Een die het vak kent. Maar er is ook een collectief belang: solidair zijn met de beroepsgroep. Samen zorgen voor adequate arbeidsvoorwaarden, voor een evenwichtige cao.

Contentproducent, onderzoeksjournalistiek, de waakhond van de democratie, de belangen zijn tegenstrijdig. Een sterke en kritische vakbond is broodnodig, met bestuursleden uit alle windstreken van ons land. Ik werk er graag aan mee.'

Bestuurslid sectie Dagblad - Journalist Leeuwarder Courant, NDC

Marja Boonstra