Nico van den Berg

Nico van den Berg is film- en cultuurjournalist bij HP/De Tijd en MovieScene

'Als film- en cultuurjournalist opereer ik vooral in een journalistieke niche, al volg ik intensief het totale journalistieke speelveld.

Mijn ambitie voor de sectie Internet is meer aansluiting te zoeken bij de groeiende groep leden. Hoe? Door een betere online aanwezigheid en met activiteiten die de diversiteit onder de leden beter weerspiegelt.'
 

Film- en cultuurjournalist bij HP/De Tijd en MovieScene

Nico van den Berg

Kandidaten bestuur sectie Internet