Rik Konijnenbelt

Rik Konijnenbelt is verslaggever en eindredacteur RTL Nieuws. Hiernaast traint Rik veelvuldig buitenlandse tv-verslaggevers en tv-stations geadviseerd over formats en programmering, oa in Benin, Kenia en Libie.

Motivatie kandidaatstelling

'Het gaat mijns inziens niet goed met de NVJ. De vereniging lijkt aan relevantie te verliezen. Als vakbond en als vakvereniging. Juist in tubulente omroeptijden zoals nu lijkt het mij goede zaak als omroepjournalisten (publiek en commercieel, met dienstverband en freelance) elkaar weten te vinden, te versterken en te inspireren. Er komt veel af op ons, vooral spannende kansen en nieuwe ontwikkelingen. Ik zet me graag in voor een sectiebestuur omroep dat wil verkennen, versterken en initieren. Met hopelijk als bijkomend voordeel dat de NVJ aan relevantie wint.'

Verslaggever en eindredacteur RTL Nieuws

Rik Konijnenbelt