Simon Rood

Mijn naam is Simon Rood, ik woon in Eindhoven en werk sinds 2005 als verslaggever voor het Eindhovens Dagblad. Als je mij vraagt: waarvoor moet de sectie Dagblad van de NVJ zich de komende jaren inzetten, antwoord ik: het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid, een zo hoog mogelijk kwaliteit van media en daarmee een vergrote kans op het voortbestaan van ons vak.

Open deur? Natuurlijk, maar misschien is de manier waarop we in mijn ogen daaraan kunnen bijdragen wat minder onconventioneel. In de krimpende markt waarbinnen wij opereren zouden we eens kritisch naar onszelf kunnen kijken en een open discussie voeren over twee – ik weet het – gevoelige thema’s. De eerste: verdienen we niet te veel geld, afgezet tegen de verliezen die uitgevers lijden? Als we collectief loon inleveren, behouden we dan niet een aantal arbeidsplaatsen? En vergroten we dan niet het perspectief van jongeren? Ik wil die discussie graag aangaan, onder de noemer Solidariteit 2.0. 

Dan dat andere hete hangijzer. Hebben wij wel voldoende instrumenten in handen om alleen maar de beste mensen voor onze media te behouden in een tijd dat steeds meer werk door steeds minder journalisten moet worden verzet? De goede verstaander begrijpt dat ik doel op LIFO. Last in, first out. Deze wettelijke regel bij de onvermijdelijk terugkerende ontslagrondes kent een weeffout, is mijn overtuiging. Een goed gekwalificeerde journalist kan het afleggen tegen een minder functionerende collega, alleen maar omdat die laatste langer in dienst is. Dat dient het belang van de organisatie niet volledig. Sterker nog, het is een bedreiging van de kwaliteit van een medium en daarmee op de langere termijn een gevaar voor verlies van nog meer werkgelegenheid. Dat kan beter, lijkt mij. Ik zou graag met NVJ-collega’s willen onderzoeken hoe we tot een inhoudelijker selectieprocedure dan LIFO bij ontslagronde kunnen komen.

Tot slot. Ik heb geen pasklare antwoorden of oplossingen. Daarvoor zou ik niet in het bestuur willen en kunnen plaatsnemen. Ik zie wel dat er een aantal zaken om verandering vraagt. Een open gesprek daarover voeren zou een goed begin kunnen zijn op weg naar die verandering. Aan dat open gesprek wil ik graag als bestuurslid mijn bijdragen leveren.

Bestuurslid sectie Dagblad - Verslaggever Eindhovens Dagblad

Simon Rood