FAQ Kennismakingsregeling

Laatste update: dinsdag 7 april 2015

Je bent net afgestudeerd in de journalistiek, je bruist van de energie en je wilt zo snel mogelijk aan de slag. Dan is de kennismakingsregeling misschien iets voor jou! 100 jonge journalisten kunnen gedurende 2 jaar aan de slag bij een dagblad, of 6 tot 9 maanden bij een tijdschrift. Daarmee kun je heel veel ervaring opdoen en je verder specialiseren. Doe mee!

  • Ben je meer van de krant? Je kunt vanaf 13 april al zelf een hoofdredacteur van een landelijk of regionaal dagblad aanschrijven.
  • Ben je meer van het tijdschrift? Vanaf 1 mei worden de titels bekendgemaakt waarop je kunt solliciteren.

Waarom zijn er kennismakingsregelingen afgesproken?

Klap uit

Een belangrijke doelstelling is om de verjonging en vernieuwing van redacties een belangrijke impuls te geven. In de praktijk dreigen juist jonge journalisten de dupe te worden van bezuinigingen die dagbladen en tijdschriften moeten doorvoeren om het hoofd boven water te houden. Omdat er vaak een vacaturestop geldt, komen zij niet of nauwelijks ‘binnen’.

De afspraak over de kennismakingsregelingen  zijn gemaakt door de NVJ en Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf en vastgelegd in de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Officieel heten de regelingen: Instroomproject voor Jonge Dagbladjournalisten 2015-2017, Kennismakingsproject Publiekstijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten 2015 en Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten 2015.


Hoeveel jonge journalisten kunnen er straks tijdelijk aan de slag?

Klap uit

In totaal 100 journalisten. De instroom- en kennismakingsregelingen gelden voor dagbladen (60 plaatsen), publieks- en opiniebladen (20) en vaktijdschriften (20).


Kom ik ook in aanmerking voor een werkervaringsplaats?

Klap uit

Om in aanmerking te komen heb je een journalistieke opleiding op HBO- of universitair niveau afgerond en ben je op het moment van je aanstelling bij een dagblad of tijdschrift niet langer dan een jaar afgestudeerd.


Is een werkervaringsplek vergelijkbaar met een stage?

Klap uit

Nee. Een werkervaringsplaats is bedoeld voor afgestudeerde journalisten en daar hoort ook meteen een salaris bij.


Ik ben afgestudeerd journalist, maar heb geen dagblad- of tijdschriftspecialisme, kan ik me wel aanmelden voor één van de vacatures?

Klap uit

Zeker. Afgestudeerde journalisten hoeven niet per se een specialisatie te hebben. De journalisten komen te werken op redactie die ook multimediaal werkt. Bereid je goed voor als je bij een dagblad of tijdschrift solliciteert door vooraf goed te website te bekijken en de dagbladen of tijdschriften te lezen.


Wanneer kan ik beginnen en hoe lang kan ik blijven?

Klap uit

Dat hangt er vanaf of je bij een dagblad of bij een tijdschrift gaat werken. Voor 1 juni moeten de dagbladjournalisten aan het werk zijn voor een periode van 2 jaar, en voor 1 augustus de tijdschriftjournalisten voor een periode van 6 tot 9 maanden.


Vanaf wanneer kan ik solliciteren?

Klap uit

Bij de dagbladen is de startdatum 13 april 2015 – de dag van De Tegel Journalistieke Jaarprijzen.  Iedere pas afgestudeerde journalist is vrij om te reageren op een plaats bij een van de landelijke of regionale dagbladondernemingen. Dat kan tot 1 juni 2015, maar eerder is natuurlijk nog beter. Je kunt net als bij elke andere sollicitatieprocedure direct contact opnemen met de desbetreffende contactpersoon.

Bij de tijdschriften geldt een andere procedure: jonge journalisten kunnen reageren vanaf 1 mei reageren op een van de deelnemende titels. De lijst van deelnemende tijdschriften en de betreffende contactpersonen wordt op de website van NVJ.nl en het Uitgeverijbedrijf.nl bekendgemaakt.


Worden de werkervaringsplaatsen ook via advertenties en vacaturesites bekendgemaakt?

Klap uit

Het staat dagbladen en tijdschriften vrij om ook zelf te werven. Hou de site van de desbetreffende titels in de gaten en natuurlijk ook de vacaturesite van Villemedia.nl.


Word ik aangesteld op basis van een normale arbeidsovereenkomst?

Klap uit

Nee. Je wordt aangesteld om werkervaring op  te doen bij een redactie. Deze plek bestaat altijd boven de normale formatiesterkte.


Wat ga ik verdienen?

Klap uit

Vanaf € 2189,- bij dagblad, vanaf € 1911,- bij publiekstijdschriften- en opinieweekbladen en vanaf  € 2280,- bij vakbladen. Dit zijn de instroombedragen geldig volgens de CAO’s. Dat de bedragen uiteenlopen heeft te maken met de duur van de salarisschaal die bijvoorbeeld bij de publiekstijdschriften veel korter is.


Krijg ik begeleiding?

Klap uit

Ja. De werkgever zorgt voor begeleiding die jou in staat stelt daadwerkelijk ervaring met het vak op te doen. Maak vooraf afspraken over je eigen wensen hierin en over eventuele extra scholing. Je krijgt een vaste begeleider die een leerplan opstelt en bij de invulling van je begeleiding rekening houdt met de studie die je hebt gevolgd.


Heb ik een proeftijd?

Klap uit

Je zou het zo wel kunnen noemen. De overeenkomst voorziet namelijk  in een wederzijdse mogelijkheid van tussentijdse beëindiging.


Wat gebeurt er aan het einde van mijn werkervaringsperiode?

Klap uit

Een vaste aanstelling is geen vanzelfsprekendheid, de werkervaringsplek mag immers niet voorzien in een bestaande vacature. De ervaring leert dat veel kennismakers na afloop van het project bij hetzelfde bedrijf of een andere uitgeverij aan de slag kunnen. Omdat veel titels deel uitmaken van een grotere organisatie is het verstandig om veel van je te laten horen in de periode dat je bent aangesteld.


Kan mijn tijdelijke dienstverband worden omgezet in een vast dienstverband?

Klap uit

Het tijdelijke dienstverband kan ook tussentijds worden omgezet in een vast dienstverband, indien een vacature op de redactie ontstaat en/of de normbezetting van de redactie wordt verhoogd.


Bij de dagbladen geldt een andere opzet dan bij de tijdschriften. Wat zijn de grootste verschillen?

Klap uit

Bij de dagbladondernemingen is de afspraak gemaakt dat per dagbladonderneming in Nederland jonge journalisten worden aangesteld op basis van de verhouding 1 jonge journalist per 60 redacteuren. De dagbladbedrijven doen dit voor eigen rekening en stoppen geen geld vooraf in een fonds, zoals wel in de tijdschriftsector gebeurt.

Bij de tijdschriftondernemingen is afgesproken dat alle uitgevers geld stoppen in een fonds en daarna kunnen titels ervoor kiezen om mee te doen. Dit verklaart waarom je bij de tijdschriften eerst moet wachten op de lijst van deelnemende titels, terwijl je bij de dagbladen rechtstreeks kunt solliciteren.


Hoe zijn de instroomprojecten en kennismakingsprojecten gefinancierd?

Klap uit

Vanuit het Instroomproject Jonge Dagbladjournalisten worden bedrijven vanuit de CAO verplicht om een jonge instromer aan te nemen. Dagbladbedrijven die een tijdelijke arbeidsplaats in het kader van dit project creëren, doen dit voor eigen rekening.

De deelnemende tijdschriftuitgeverij ontvangt een tegemoetkoming in de kosten uit het Fonds Kennismakingsproject. Volgens de Cao-afspraak wordt gedurende de looptijd bij alle aangesloten werkgevers een premie geheven van 0,7% van de gemaximeerde loonsom.


Welke rol speelt de NVJ bij de kennismakingsregelingen?

Klap uit

De NVJ onderhandelt namens de journalisten met de werkgevers over een CAO en spreekt daarin jonge instroomregelingen af.


Wat doet de NVJ nog meer voor jonge journalisten?

Klap uit

Je kunt er terecht voor loopbaan- en ondernemersadvies, salaris- en sollicitatieadvies, de NVJ biedt je de perskaart aan waarmee je als journalist evenementen kunt bezoeken, organiseert cursussen en netwerkbijeenkomsten. Kijk ook eens in ons dossier Starters en Studenten, speciaal voor startende journalisten.


Worden er ook bijeenkomsten georganiseerd?

Klap uit

Jazeker. De NVJ Academy organiseert een bijeenkomst voor kennismakers. Dit is in de vorm van een themamiddag/netwerkborrel aan. Datum en locatie zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.


Nog meer informatie

Klap uit

Nog meer informatie op de website van Uitgeverijbedrijf.nl


Jouw adviseur

{snippet:block_twitter}