Petitie - Nee werkgeversvoorstellen cao Omroeppersoneel 2015

Zoals je weet zijn in december 2014 de CAO onderhandelingen vastgelopen op de uitbreiding van de tijdelijke contracten. Daarna hebben de werkgevers op 9 februari 2015 schriftelijk aangegeven dat alle eerdere voorstellen zijn komen te vervallen.

In plaats daarvan hebben zij een set ‘nieuwe voorstellen’ (de meeste voorstellen stonden of al in het openingsbod van de werkgevers of zijn in het verleden bij eerdere cao-onderhandelingen ook al eens op tafel gelegd) met alleen maar verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden, aan de onderhandelaars van de omroepbonden NVJ, FNV KIEM en CNV Media voorgelegd.

Het is belangrijk dat de werkgevers van jullie zelf horen wat wij ze al de hele tijd vertellen: dat jullie een goede cao willen en een fatsoenlijk sociaal plan. Teken daarom de petitie!

Voor alle duidelijkheid vind je hieronder nog een keer de de voorstellen van de omroepwerkgevers van 9 februari jl.:

 1. Werkgevers wensen van de per 1 juli a.s. geldende wettelijke mogelijkheid gebruik te maken om de periode van tijdelijke contracten uit te breiden 2 naar 4 jaar.
 2. De leeftijdsdagen worden afgeschaft.
 3. Iedereen vanaf salarisklasse G levert 18 vakantie-uren in (tot salarisklasse F komen er 18 uren bij).
 4. De jaarlijkse periodieke verhogingen voor alle omroepmedewerkers worden structureel verlaagd en de verlaging wordt bovendien gebaseerd op een lager salaris (nu op schaaleinde-salaris, in voorstel: op feitelijk salaris. Een dubbele verslechtering dus).
 5. De NRD-regeling voor onregelmatig diensten door de week ’s avonds en ’s nachts en op de zaterdag wordt volledig afgeschaft. De werkgevers wensen deze vergoeding te beperken tot zon- en feestdagen.
 6. Bij ziekte willen de werkgevers na 6 maanden geen salarisverhoging conform norm meer betalen.
 7. De verplichte vergoedingen op basis van bereikbaarheidsdiensten verliezen  hun standaardkarakter.
 8. De salarisverhoging 2015 is afhankelijk van de mate waarin de bonden bereid zijn de bovenstaande wijzigingen van de cao te accepteren.

Sociaal beleidskader: De werkgevers wensen bovendien een nieuw sociaal plan in de cao op te nemen, dat veel slechter is dan het huidige, op basis van nawerking nog steeds geldende, sociaal plan LPO (voor de medewerkers van de landelijke publieke omroep). Dit voorgestelde sociaal plan zou dan ook voor de medewerkers van de regionale omroep gaan gelden. Op hoofdlijnen stellen de werkgevers een ontslagvergoeding voor op basis van de nieuwe (was oude) Kantonrechtersformule met correctiefactor 0,6 (was 1 = neutraal), een verkorting van zoektermijn van werk naar werk van 5 naar 4 maanden en een vergoeding voor scholing en bemiddeling (outplacement) op basis van dienstjaren oplopend van 1.500 – 5.000 Euro (was in alle gevallen 5.000 Euro).

Eisen vakorganisaties cao omroeppersoneel 2015:
 1. Dat een cao 2015-2016 wordt afgesproken, waarin - zeker gezien de voorafgaande magere jaren met bezuinigingen en reorganisaties - een redelijke loonsverhoging is opgenomen en zeker geen verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden worden doorgevoerd.
 2. Dat er een contracteerregeling wordt overeengekomen waar flexibele contracten worden ingezet waar noodzakelijk, en vaste contracten waar mogelijk. Hierover dienen conform de opdracht van wetgever duidelijke afspreken gemaakt te worden.
 3. Dat voor de toekomstige bezuinigingen (zowel regionaal als landelijk) een sociaal plan wordt opgesteld in lijn met het huidige sociaal plan LPO.

Teken daarom vóór 8 april a.s. de petitie!

Ik ben tegen de voorstellen van de omroepwerkgevers en ondersteun de eisen van de vakorganisaties voor een goede cao omroeppersoneel 2015

Aangesloten partijen