Een cao voor print en online

Marjan Enzlin, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en hoofdredacteur van Arts en Auto:

‘Vanaf nu vallen ook onze internetjournalisten onder de werkingssfeer van de cao. Dat vind ik het mooie van deze gemoderniseerde journalistieke cao, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende journalisten. Of je nu bij een tijdschrift, dagblad of voor een nieuwssite werkt, we zijn allemaal journalisten. Deze cao doet recht aan de onderlinge solidariteit.

Bovendien wilden we extra mogelijkheden en flexibiliteit creëren voor de gehele populatie journalisten, van jong tot oud. Die zijn ingebouwd in deze cao.

Wat ik ook goed vind aan deze is dat de journalistieke kernwaarden vastgelegd zijn. Dit is een echte journalistieke cao en er blijft een belangrijke rol weggelegd voor de NVJ. Al met al kan ik zeggen dat deze gemoderniseerde journalistieke cao aansluit bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in deze sector. We vinden bij de NVJ dat deze cao een goede stap is, maar het gaat natuurlijk om de journalisten die hieronder vallen. Ik zou daarom iedereen willen adviseren om de informatiebijeenkomsten te bezoeken en je stem uit te brengen van 26 augustus tot en met 8 september.’