Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert in totaal 600 miljoen euro voor steun aan sectorplannen, waarvan 6,3 miljoen euro beschikbaar komt voor het uitgeverijbedrijf. Met een eigen bijdrage van de uitgeverijbedrijven komt er een totaalbedrag beschikbaar van 12,6 miljoen euro voor scholing, coaching, loopbaanontwikkeling en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers binnen de uitgeefsector.

De uitgeefsector heeft ernstig te lijden onder de crisis, maar ook onder algemene trends van afgenomen advertentie- en consumentenbestedingen. De subsidie moet de uitgeefsector een impuls geven om de transitie naar digitaal te maken. Dit houdt in dat journalisten zich nieuwe vaardigheden moeten eigen maken, zoals datajournalistiek of schrijven voor het web.

Ook komt er 200.000 euro beschikbaar voor scholing van zelfstandigen. Hierdoor kunnen in de publieksbladensector 200 zzp’ers (100 journalisten en 100 niet-journalisten) worden bijgeschoold. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP), waarin de NVJ Academy, de FLA en Groep Publiekstijdschriften (Uitgeversbond) zijn vertegenwoordigd, en FNV KIEM optreden als co-financier.