3 x het nut van een sterke achterban

Wais Shirbaz en actievoerders overhandigen 10 september 2019 in Den Haag de petitie 'Publieke Omroep - juist nu!' aan de Tweede Kamer. Foto: Remco Gielen

Je wordt lid, je betaalt je contributie en alles wordt voor je geregeld. Toch?

Heel veel wel, zegt omroepsecretaris Wais Shirbaz. Wij moeten ervoor zorgen dat onze programmamakers hun werk kunnen doen. Alles wat die positie bedreigt, is voor ons een uitdaging om aan te pakken. Daarbij is wél de collectieve kracht van leden heel hard nodig richting werkgevers en overheid. Maar hoe werkt die collectieve kracht nou? Wais Shirbaz legt het uit aan de hand van 3 motieven.

1. Actievoeren heeft zin

Als reactie tegen de bezuinigingen bij de publieke omroep in 2018 hebben we direct een adviesgroep van programmamakers in het leven geroepen, die ons van de juiste informatie voorzag en samen met ons een actieplan bedacht. Het is ons dankzij onze actieve leden gelukt om een veel grotere groep van programmamakers te mobiliseren. Dat heeft een merkbare impact gehad op de politiek en op de wijze hoe werkgevers naar de positie van de programmamakers bij de publieke omroep kijken.

De adviesgroep heeft zich ontwikkeld tot een zogenoemd programmamakersoverleg dat meepraat over de medezeggenschap en positie van makers en zich samen met ons inzet voor een sterke publieke omroep.

2. Met collectief optreden boek je succes

Voor een werknemer of freelancer is het altijd lastig om zelf een probleem aan te kaarten bij de werkgever. Je wilt de relatie met de werkgever niet verstoren of je weet niet zeker hoe je het probleem aan kunt pakken.

Een voorbeeld. Enkele leden klopten aan bij de juridische afdeling van de NVJ vanwege een loonachterstand door het niet correct toepassen van de cao bij de werkgever. Juridisch gezien konden deze leden met succes het achterstallig loon claimen. Maar ze vonden een loonvordering op individueel niveau te riskant omdat zij sterk het gevoel hadden dat de werkgever daar slecht op zou kunnen reageren.

Via de leden werd contact gezocht met niet-leden die met hetzelfde probleem te maken hadden. Vanwege het ontbreken van een goede rechtsbijstand hadden zij geen hoop op een oplossing. We hebben toen een bijeenkomst georganiseerd waar we het nut en de noodzaak van collectief optreden hebben uitgelegd: je loopt minder risico op een arbeidsconflict en je voelt je gesteund op de werkvloer. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat iedereen die zich bij de groep had aangesloten alle achterstallige tegoeden heeft teruggekregen zonder rechtszaak te voeren of in conflict te raken met de werkgever.

3. De waarde van jouw mening

Als lid hoef je niet meteen actief te worden om toch een belangrijke bijdrage te kunnen leveren voor je eigen rechtspositie en die van je collega’s. Steun is ook je input te geven over wat er speelt binnen jouw werkomgeving en welke ontwikkelingen in de journalistiek je opvalt. Speelt er iets binnen je organisatie neem dan gerust contact op en spoor ook je collega’s aan om contact op te nemen. Zodoende kunnen we de situatie goed in beeld brengen en daar samen een passende aanpak voor bedenken. Door die interactie kunnen we argumenten formuleren op basis waarvan we met de werkgever tot een oplossing kunnen komen voor de ontstane situatie.


NVJ. Vakbond én beroepsorganisatie

De NVJ is veel meer dan een vakbond die cao’s en sociale regelingen afsluit. De NVJ ijvert voor persvrijheid, vakbekwaamheid, goede arbeidsvoorwaarden en tarieven en nog veel meer. Dagelijks houden we ons bezig met actuele vraagstukken die binnen onze sector spelen. Journalisten kunnen hun rol als waakhonden van de democratie uitsluitend goed vervullen als zij volledig onafhankelijk en vrijuit kunnen functioneren en toegang hebben tot goede inhoudelijke kennis en hulp. De NVJ komt op voor al deze belangen. De NVJ is er voor jou en je collega’s.

Wil je meer weten over het lidmaatschap van de NVJ? Kijk hier voor meer informatie! Ben je tevreden over je lidmaatschap? Maak je collega lid en ontvang 25 euro. Kom op voor je vak en je vakgenoten.