5 stappen die je kunt nemen als je opdrachtgever niet tijdig betaalt

Helaas krijgen de meeste zzp’ers er weleens mee te maken: een opdrachtgever die een factuur niet (tijdig) betaalt. We zetten in dit artikel stapsgewijs uiteen wat je kunt doen om je factuur betaald te krijgen en welke hulp je hierbij kunt krijgen van de NVJ.

Stap 1. Bel je opdrachtgever

Als je een factuur stuurt, geldt de betalingstermijn die je vermeldt op de factuur. Als die termijn ontbreekt, geldt een wettelijke termijn van 30 dagen. Neem telefonisch contact op als je opdrachtgever nog niet heeft betaald en vraag naar de stand van zaken. Soms kan er iets misgegaan zijn in de verwerking van de factuur.

Stap 2. Stuur betalingsherinneringen

Als je opdrachtgever nog steeds niet betaalt, stuur je een betalingsherinnering waarin je de opdrachtgever vriendelijk verzoekt alsnog te betalen. Voorbeeldbrieven voor een eerste en tweede betalingsherinnering.

Stap 3. Schakel de NVJ in voor incasso

Heeft een tweede aanmaning ook geen effect? Dan kun je een laatste betalingsherinnering sturen waarin je meldt dat je – als er nu niet binnen de op te geven termijn wordt betaald – de zaak ter incasso uit handen geeft aan de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Besef dat dit de relatie zwaar onder druk kan zetten en maak zelf de afweging of je dit middel wilt inzetten. 

Onze jurist die de zaak behandelt, stuurt in eerste instantie nog een sommatie aan de opdrachtgever waarin hij aankondigt dat bij niet-betaling een procedure wordt gestart en dat de daaraan verbonden kosten op de opdrachtgever verhaald zullen worden. De meeste opdrachtgevers betalen vervolgens.

Stap 4. De NVJ start een procedure

Als je opdrachtgever ook na de sommatie van onze jurist niet betaalt zonder daar een geldige reden voor te geven, start de NVJ een procedure. Voor leden is dit kosteloos. De rechter spreekt zich vervolgens uit over de verschuldigdheid van het gevorderde.

Stap 5. Schakel een deurwaarder in

Na het vonnis van de rechter dien je zelf een deurwaarder in te schakelen. Die kan eventueel beslag leggen op bankrekeningen, vorderingen of goederen. Bedenk wel: van een kale kip valt niets te plukken. Als er niets is waarop beslag kan worden gelegd, blijft je in dit uitzonderlijke geval zitten met een oninbare vordering.

  • De uitgebreide toelichting en de voorbeeldbrieven voor de eerste, tweede en laatste betalingsherinnering vind je op Betalingsherinnering en incasso. Hier vind je ook de voorbeeldbrief aan de curator als je opdrachtgever failliet is gegaan.