Aanmelding: procedures & voorwaarden


De leergang Zoek Het Uit – leidinggeven aan journalistiek onderzoek is bedoeld voor professionals, zowel in loondienst als freelance:

  • collega’s die een leidinggevende functie hebben op een journalistieke redactie en zich daarin verder willen verdiepen en bekwamen: (adjunct-) hoofdredacteuren, (deel-) redactiechefs of eindredacteuren, samenstellers en coördinatoren;
  • journalisten met de ambitie of het vooruitzicht op zo’n functie.

Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst op die criteria beoordeeld en geselecteerd voor toelating tot Zoek Het Uit, door Karel van den Berg (coördinator Zoek Het Uit), Yvonne Dankfort (NVJ Academy) en Paul Schram (VVOJ).
Om voor aspirant chefs te kunnen beoordelen of deelname aan de executive leergang zin heeft, kunnen zij om een referentie vragen van een werk- of opdrachtgever. Zo niet, dan kunnen gegadigden wel inschrijven voor de losse workshops.

De executive leergang wordt gevolgd door een vaste groep deelnemers en beslaat zes en een halve dag, meestal met meerdere workshops per dag. Deze executive lijn biedt exclusieve toegang tot de introductie masterclass en deelname aan de driedelige workshop Chef tegels lichten – hoe leid je een team van kritische journalisten? Het doel is om binnen deze groep intervisie op gang te brengen, voor een duurzaam rendement van de leergang.

Wie de volledige leergang volgt krijgt een certificaat als bewijs van deelname.