Aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen

Speciaal voor NVJ leden is er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de risico’s die je loopt tijdens de werkzaamheden als (foto)journalist. 

In de uitoefening van je werk kun je schade veroorzaken aan derden. Bijvoorbeeld als je tijdens een klus schade toebrengt aan eigendommen van de opdrachtgever. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering keert bij schade in werksituaties niet uit. Sluit hiervoor de aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen inclusief het opzichtrisico. Deze verzekering is overigens geen zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze zakelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt o.a. wel dekking voor:

  • Schade aan zaken onder opzicht:

Schade die wordt toegebracht aan zaken van anderen die je voor het werk gebruikt, leent, huurt of op een andere manier onder je ‘opzicht’ hebt. Let er wel op dat niet alle zaken automatisch verzekerd zijn. Voor sommige zaken, zoals gehuurde apparatuur, is een aparte verzekering nodig (apparatuurverzekering of productie-/evenementenverzekering);

  • Aansprakelijkheidsverhogende bedingen:

Naast goede leveringscondities is het belangrijk dat er duidelijke afspraken over schade en aansprakelijkheid worden gemaakt. Bedrijven hanteren vaak verkoop- of soms inkoopvoorwaarden waardoor het maar de vraag is of de eigen voorwaarden voldoende bescherming bieden. Daarnaast wordt er veelal in contracten de eis gesteld dat er een adequate aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten;

  • Inloopdekking is meeverzekerd.
Max. bruto jaaromzet Premie Europadekking Premie Werelddekking
€ 150.000 € 200 € 350
€ 300.000 € 400 € 600
€ 500.000 € 550 € 750

Genoemde premies zijn per jaar exclusief assurantiebelasting en poliskosten, onder voorbehoud van acceptatie en tariefswijzigingen.

Deze verzekering kun je ook afsluiten als onderdeel van de reis- en ongevallenverzekering. Vraag om meer informatie via het telefoonnummer 035-7517925 of vul onderstaand formulier in, een medewerker van DSV Mediapolis neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Je doet als lid direct zaken met de aanbiedende partijen. De NVJ bemiddelt verder niet.

Meer informatie aanvragen