Algemene Ledenvergadering

woensdag 26 januari 2022, 15.00 - 16.30

Op woensdag 26 januari 2022 organiseren wij onze eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2022. Hieronder vind je alvast het programma en de agenda. De ALV wordt online gehouden via Zoom. De bijbehorende stukken worden binnenkort toegevoegd. Aanmelden kan tot maandag 24 januari 17.00 uur.

Programma


15.00 – 16.30 uur            Algemene Ledenvergadering NVJ

Agenda ALV


Welkomstwoord voorzitter NVJ, Renske Heddema

  1. Voorstel technisch voorzitter de heer Thomas de Heide
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering d.d. 5 juni 2021 en d.d. 11 oktober 2021*
  4. Begroting 2022 en vaststellen jaarrekening 2020* 
  5. Werkvoorwaardenbeleid
  6. Aanpassing redactiestatuut Villamedia
  7. Speerpunten 2022 
  8. Tussenstand nieuwe structuur
  9. Voorstel jaarvergadering ALV: 2 juli 2022
  10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag                            

*) deze bijlagen zijn te vinden in de MijnNVJ omgeving onder de tab Documenten.

Aanmelden

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de NVJ. Meld je uiterlijk maandag 24 januari aan en je ontvangt voorafgaand aan de vergadering een Zoomlink.