Algemene Ledenvergadering (ALV)

woensdag 27 januari 2021, 17.00 - 19.00

Op woensdag 27 januari organiseren wij onze eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021. Hieronder vind je alvast het programma en de agenda. De ALV wordt online gehouden via Zoom. De bijbehorende stukken worden binnenkort toegevoegd.

Programma

17.00 – 19.00 uur             Algemene Ledenvergadering NVJ

Agenda ALV

Welkomstwoord voorzitter NVJ, Renske Heddema

  1. Opening vergadering door technisch voorzitter Sander 't Sas
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering van 12 september 2020 (bijlage *)
  4. Besluit inzake verkiezingen (bijlage a, bijlage b)
  5. Begroting 2021 en herijking fondsen (bijlage *)
  6. Arbeidsvoorwaardenbeleid
  7. Speerpunten 2021
  8. Aansluiting bij FNV
  9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

*) deze bijlage zijn te vinden in de MijnNVJ omgeving.

Aanmelden

De aanmelding is gesloten.