Algemene Ledenvergadering NVJ

woensdag 20 november 2019, 15.00 - 17.30

Programma
 

15.00 uur       Ontvangst en registratie deelnemers
15.30 uur       Opening Algemene Ledenvergadering
17.30 uur       Borrel

19.00 uur       Bijeenkomst over werkdruk (meer informatie en graag apart aanmelden)

Agenda algemene ledenvergadering

Technisch voorzitter: Ana Karadarevic

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

         Ambtshalve uitspraak Raad van de Journalistiek n.a.v. motie ALV 22 juni 2019 (bijlage)

3.     Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2019 (bijlage*)

4.     Speerpunten 2020 (bijlage)

5.     Begroting NVJ (bijlage*)

6.     Arbeidsvoorwaardenbeleid 2020 (bijlage)

7.     Verkenning toekomstmodel structuur NVJ

8.     Evaluatie samenwerking FNV

9.     Actualiteit: Omroep, PersVeilig, Fotojournalistiek heeft een prijs

10.   Bestuursverkiezing

11.   Datum Algemene Ledenvergadering 2019, zaterdag 20 juni 2020

12.   Wat verder ter tafel komt en rondvraag

 

*) De bijlagen van agendapunt 3 en 5 zijn gepubliceerd op de pagina Documenten in de Mijn NVJ omgeving.


Aanmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar pniels@nvj.nl

 

Aansluitend aan de ALV is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de bijeenkomst over werkdruk. Programma en informatie om aan te melden vind je hier.