Algemene Ledenvergadering NVJ

zaterdag 8 juli 2023, 14.00 - 17.00

Het bestuur van de NVJ nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 8 juli 2023. Tijdens het middagprogramma ben je welkom om mee te praten en te beslissen over bestuurlijke zaken. Bij het Debatcentrum Studio Balengebouw kun je gratis parkeren.

Meld je uiterlijk woensdag 5 juli aan voor de ALV door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. 

Programma

14.00-14.15 uur

Inloop (koffie en thee) en registratie

14.15-16.15 uur

Algemene Ledenvergadering NVJ

16.15-1700

Borrel met hapjes

 

Agenda                     

1a.         Welkom 1 Twente/Tubantia

1b.         Welkomstwoord en opening vergadering door voorzitter Renske Heddema

1c.         Voorstel technisch voorzitter (Bijlage 1c)

2.           Ingekomen stukken en mededelingen

3.           Concept notulen NVJ ALV d.d.  01-12-2022 (Bijlage 3)

4.           Discussie over thema: Journalistiek is een vak (Bijlage 4)

5.           Jaarverslag NVJ 2022 (Bijlage 5)

6.           Voorlopige jaarcijfers 2022 (Bijlage 6)

7.           Verslagen vertegenwoordigers NVJ in externe organisaties over 2022 (Bijlage 7)

8.           Evaluatie nieuwe structuur NVJ (Bijlage 8.1 en bijlage 8.2

9.           Verkiezingen/aanpassingen verkiezingsreglement (Bijlage 9.1 en bijlage 9.2)

10.         Uitgeefbeleid Villamedia

11.         Aanwijzen van bestuurder bij ontstentenis of belet bestuur (Bijlage 11)

12.         Voorstel jaarvergadering ALV: 29-11-2023          

13.         Rondvraag

 

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden.