Algemene Ledenvergadering NVJ

zaterdag 8 juli 2023, 14.00 - 17.00

Het bestuur van de NVJ nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 8 juli 2023. Tijdens het middagprogramma ben je welkom om mee te praten en te beslissen over bestuurlijke zaken. Meld je uiterlijk woensdag 5 juli aan voor de ALV door het formulier onderaan deze pagina in te vullen.

Programma

14.00-14.15 uur

Inloop en registratie

14.15-16.15 uur

Algemene Ledenvergadering NVJ

 

Agenda                     

1a.         Welkom 1 Twente/Tubantia

1b.         Welkomstwoord en opening vergadering door voorzitter Renske Heddema                                       

1c.         Voorstel technisch voorzitter                                    

2.           Ingekomen stukken en mededelingen                                                                              

3.           Concept notulen NVJ ALV d.d.  01-12-2022

4.           Journalistiek is een vak

5.           Jaarverslag NVJ 2022

6.           Financiële rapportage 2022

7.           Verslagen vertegenwoordigers NVJ over 2022

8.           Evaluatie nieuwe structuur NVJ

9.           Aanpassingen verkiezingsreglement

10.         Uitgeefbeleid Villamedia                                                        

11.         Aanwijzen van bestuurder bij ontstentenis of belet bestuur                                        

12.         Voorstel jaarvergadering ALV: 29-11-2023                                                      

13.         Rondvraag         

16.15-17.00 uur

Borrel met hapjes

Aanmelden

Wil je de ALV bijwonen, meld je hieronder aan.