ALV NVJ-sectie Plus+

woensdag 20 november 2019, 13.00 - 15.00

Het bestuur van de Sectie Plus+ nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de sectie Plus+ op woensdag 20 november.

We starten met een nuttige én gezellige netwerklunch waar we elkaar informeel bijpraten. Om 13:30 beginnen we met het officiële gedeelte.

Tijdens het middagprogramma bent u welkom om mee te praten en te beslissen over bestuurlijke zaken van de sectie Plus+. Ook zullen wij dieper ingaan op de stand van zaken in pensioenland. Zo zal Plus+-lid en programmamaker, presentator Cees Grimbergen een prikkelende column over het pensioenveld voordragen.

In de middag (vanaf 15:00) bent u van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van de NVJ bij te wonen. U mag natuurlijk ook alleen naar de ALV van uw sectie Plus+ komen. Wanneer u daarna nog zin heeft, is er in de avond een event over hoe om te gaan met werkdruk georganiseerd door sectie Vers in de Pers en sectie Tijdschriften.

Agenda

13:00 uur inloop met netwerklunch

13:30 uur opening vergadering door vice-voorzitter

1. Welkom en verslag ALV 8 mei 2019

2. Benoeming nieuw bestuurslid Sjoerd van der Meulen (portefeuille: o.a. journalistiek erfgoed)

-    Vrijwilligers gevraagd voor projectmatige aanpak, inventarisering van kennis en kunde van de leden sectie Plus+

-    Toekomstige structuur NVJ (komt in de ALV van de NVJ aan de orde) en participatie sectie Plus+ in nieuwe structuur

3. Jaarplan 2020. Wat gaan we doen en waar gaan we naartoe? Inbreng en discussie.

4. Afsluiting:  

-    Column bestuurslid Cees Grimbergen

-    Discussie en vragen rondom pensioen

5. 15:00 uur  Rondvraag en sluiting

 Aanvang ALV NVJ 15:30 uur 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de ALV Sectie Plus+ via een e-mail aan Mariette Koning mkoning@nvj.nl

Na aanmelding ontvangt u per e-mail het verslag ALV 8 mei 2019.