Stel je vraag over de statuten en het huishoudelijk reglement

donderdag 27 mei 2021, 16.30 - 18.00

Nieuwe structuur en statuten

Op 12 september 2020 heeft de Algemene ledenvergadering besloten de verenigingsstructuur ingrijpend te wijzigen waarna op 27 januari 2021 het reglement voor de verkiezingen voor bestuur en beleidsteams is vastgesteld door de ALV.

Gevolg van deze besluiten is dat de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging gewijzigd dienen te worden. Immers, de secties worden opgeheven en vervangen door ledengroepen. Vanuit deze ledengroepen worden vertegenwoordigers in bestuur en de drie beleidsteams (Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling) gekozen. 

Het bestuur heeft de wijziging voorbereid en de de notaris heeft de controle uitgevoerd en haar fiat gegeven. De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden bij de stukken van de algemene ledenvergadering van 5 juni.

Stel je vraag

Het bestuur wil de leden de kans geven om goed voorbereid de bespreking tijdens de ALV in te gaan. Daarom wordt er een bijeenkomst - via Zoom - georganiseerd waar leden vragen kunnen stellen over de wijzigingen en de argumentatie erachter. Het is niet de bedoeling om tijdens deze informatiesessie in discussie te gaan. Meningen en standpunten komen aan de orde tijdens de ALV op 5 juni.

De vragen zullen beantwoord worden door Frans Pasma, namens het hoofdbestuur portefeuillehouder Nieuwe Structuur, en Abe Mijdam, projectleider.

Als je vragen hebt of gewoon meer wilt weten meld je aan via onderstaand formulier. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 mei, vanaf 16.30 uur. Na aanmelding ontvang je een Zoomlink.

Aanmeldformulier

Deze vraag is om te bepalen of je een mens bent of een geautomatiseerde spam-robot.