Symposium Bronbescherming Journalisten

woensdag 17 oktober 2018, 16.00 - 18.00

Justitie (OM en Politie) en journalistiek (de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren) organiseren gezamenlijk het Symposium Bronbescherming Journalisten ter gelegenheid van het per 1 oktober 2018 in werking treden van de nieuwe Wet Bronbescherming. Hoofdgasten zijn:

  • Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid 
  • Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal 
  • Het symposium wordt geleid door Annechien Steenhuizen.

Het definitieve programma wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 

Aanmelden kan per e-mail naar: Marianne.Engel@nos.nl