Welkom in de Nederlandse journalistiek!

donderdag 30 maart 2017, 17.00 - 21.00

Ben je nog niet zo lang in Nederland en wil je meer te weten komen over ethische en juridische normen binnen de Nederlandse journalistiek? Of ben je hier al langer maar wil je je kennis over de relatie tussen journalistiek en het recht vergroten en collega’s ontmoeten? Kom dan naar het eerste Journalistencafé van dit jaar: 'Welkom in de Nederlandse journalistiek!' op donderdag 30 maart.


Tijdens deze avond vormt het boekje 'Journalist en Recht' (2015) van Maarten van den Berg het uitgangspunt. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zal aan de hand van deze publicatie ingaan op de juridische aspecten en de do’s and don’ts van de Nederlandse journalistiek.

Aansluitend vinden er speeddates plaats tussen Nederlandse journalisten, die collega’s redactioneel willen begeleiden bij het schrijven van artikelen, en het netwerk van On File. Doel is elkaar te leren kennen en ervaringen en behoeftes uit te wisselen. Van daaruit gaan we onderzoeken hoe we gaan samenwerken!

Programma

  • Inloop vanaf 17.00 uur
  • Gezamenlijk eten om 17.30 uur
  • Start bijeenkomst om 18.00 uur
  • Start speeddates en borrel om 19.00 uur
  • Einde programma om 21.00 uur

Aanmelden

Voertaal: Engels, tenzij iedereen Nederlands verstaat*
*Gelieve in de aanmeldingsmail aan te geven naar welke voertaal je voorkeur uitgaat
Hier vind je de Engelstalige uitnodiging en meer informatie over deze bijeenkomst.

On File is een intermediair tussen gevluchte journalisten en schrijvers en de Nederlandse media. On File beschermt, bevestigt en benadrukt journalistieke en literaire vrijheid, en helpt gevluchte journalisten en schrijvers op weg in Nederland.