Arno van 't Hoog

Vertegenwoordiger beleidsteam Werkvoorwaarden namens ledengroep Zelfstandigen sinds november 2021

Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Werkvoorwaarden?

‘De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat freelance journalistiek steeds meer een vast gespreksonderwerp is geworden in vakbond- en uitgeverskringen als er over werk en beloning wordt gesproken. Dat was tien jaar geleden veel minder vanzelfsprekend, en die verandering is mede te danken aan alle journalisten die zich daarvoor jaren hard hebben gemaakt – soms met risico voor hun eigen onderneming. Tarieven worden steeds meer gekoppeld aan de waarde van journalistiek in loondienst en aanpassing van cao’s, maar dat is niet overal zo, en er is nog een groot gat te dichten. Daar blijf ik me voor inzetten.’

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

‘De NVJ weet op dit moment in de cao’s aansprekende resultaten te boeken, maar voor freelancers levert dat nog lang niet overal een verbetering. Verder richt het beleidsteam Werkvoorwaarden zich vooral op de langere termijn, en ik wil met collega’s veel beter zicht krijgen op de mogelijke gevolgen van AI en chatbots voor journalistiek werk en beloning. Daarover moet je als beroepsgroep een onderbouwd idee hebben, en dat is meer dan het napraten van de gangbare jubel- en doemverhalen rond kunstmatige intelligentie.’

Weblinks


Foto: privéarchief