Over Balie Persvrijheid

Waarom bestaat Balie Persvrijheid?

Bedreiging van journalisten is helaas niet altijd een ‘ver van mijn bed-show’. Uit onderzoek blijkt dat ook in Nederland de persvrijheid op uiteenlopende manieren wordt bedreigd. Dat zijn niet altijd fysieke bedreigingen, maar ook juridische. Want wat doe je als je thuis een deurwaarder aan de deur krijgt die je aansprakelijk stelt voor een schade van 1.5 miljoen als je gaat publiceren? Zelfcensuur ligt op de loer als je overweegt bepaalde onderdelen van je artikel maar niet te publiceren uit angst voor juridisch getouwtrek. En kleine (lokale) media durven soms niet te publiceren vanwege dreigende kostbare procedures tegen journalisten. Dat is ernstig, omdat juist onderzoeksjournalistiek een groot maatschappelijk belang dient. Het afzien van publicaties wegens de dreiging met juridische procedures is een gevaar voor de persvrijheid. Voor de groep freelance onderzoeksjournalisten, kleine uitgeverijen en lokale omroepen biedt Balie Persvrijheid op laagdrempelige wijze een steun in de rug.

Balie Persvrijheid richt zich op de juridische dreigingen waar (onderzoeks)journalisten tegenaan kunnen lopen als zij publiceren over gevoelige kwesties.

Wat doet Balie Persvrijheid?

Balie Persvrijheid biedt juridische ondersteuning aan freelance journalisten die in eigen beheer publiceren, kleine uitgeverijen en lokale omroepen, die te maken kunnen krijgen met de dreiging van juridische procedures. De balie adviseert journalisten bij gevoelige publicaties, door de mogelijke risico’s van een publicatie (tekst, video of foto) vooraf in kaart te brengen. Daarnaast biedt Balie Persvrijheid rechtshulp en advies bij juridische bedreigingen vóór en na je publicatie.

De rechter kijkt in een procedure bijvoorbeeld naar de manier waarop  bronnen zijn gebruikt en naar journalistieke zorgvuldigheidsnormen. De advocaten en juristen van Balie Persvrijheid beoordelen de voorgenomen publicatie op deze in de rechtspraak ontwikkelde criteria. Een dergelijke juridische scan kan er hopelijk toe leiden dat journalisten niet (ten onrechte) worden afgeschrikt voor publicatie van en over misstanden en een afgewogen beslissing kunnen nemen. Waar nodig kan de balie adviseren over de wenselijkheid van een second opinion wat betreft de journalistieke zorgvuldigheidsnormen. De balie geeft geen journalistiek ethische beoordeling maar uitsluitend een juridische.

Indien naar het oordeel van de balie zorgvuldig is gehandeld en de journalist wordt desondanks gedagvaard in een gerechtelijke procedure, dan kan de balie de journalist in de rechtszaak bijstaan en hem tevens ondersteunen bij de aanvraag voor de kosten van de procedure bij het Persvrijheidsfonds.


Heb je rechtshulp nodig bij een journalistieke publicatie? Of heb je advies nodig over mogelijke juridische risico's bij het publiceren van een verhaal? Bekijk hier wat Balie Persvrijheid voor je kan doen of bel gratis een van onze jurist via 020 - 30 39 791.