Tips & Tricks

Journalisten bepalen zelf over wie of wat ze schrijven. Hierbij worden ze geacht het belang dat met een publicatie gediend is af te wegen tegen de belangen die eventueel door een publicatie worden geschaad. Het valt echter nooit helemaal uit te sluiten dat een artikel of een boek leidt tot juridisch gedonder. Welke stappen kan je als journalist ondernemen om dit te voorkomen? Hoe voorkom je valkuilen?

Enkele tips:

  • Het belangrijkste wapen is dat je je werk goed hebt gedaan Zorg dat je feiten kloppen. Hierdoor word je minder kwetsbaar en kan je eventuele klachten makkelijker pareren.
  • Zorg ook dat je je beroepsethiek kent met betrekking tot regels rondom privacy, hoor- en wederhoor, gebruik van bronnen etc. Bij twijfel: vraag om advies!
  • Geef ruimte voor wederhoor en geef een partij tijd tussen inzage en weerwoord.
  • Levert een partij een ellenlang weerwoord? Vat dan de essentie samen en ruim elders, bijvoorbeeld op je website, plek in voor de volledige reactie.
  • The devil is in the detail. Je kunt de misstand nog zo goed in kaart brengen, maar is het laatste stukje niet helemaal gedekt, dan is dat voer voor advocaten.
  • Verzamel bewijsmiddelen. Bewaar aantekeningen, neem altijd je gesprekken op.
  • Zorg voor een journalistiek ervaren tegenlezer/eindredacteur als je zelf publiceert. Dat maakt je minder kwetsbaar bij gevoelige producties.
  • Bewaar je zorgvuldigheid niet alleen in je onderzoeksverhaal zelf, maar ook in alle spin-offs daarna via andere (social media) kanalen.
  • Maak je gebruik van anonieme bronnen, ondersteun deze dan altijd met aanvullende bewijzen, bijvoorbeeld met schriftelijke documenten.Heb je rechtshulp nodig bij een journalistieke publicatie? Bel gratis een jurist van Balie Persvrijheid via 020 - 30 39 791. Klik hier voor meer informatie.