Belastingaangifteservice

NVJ biedt haar leden een belastingaangifteservice. Het is weer mogelijk om met belastingadviseurs Marina Clausing of Agnes Reeling een afspraak te maken voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting 2020. Voorlopig zullen deze afspraken digitaal en per telefoon plaatsvinden. Zodra het weer mogelijk is zullen deze afspraken ook weer in levende lijve plaatsvinden.

Deze service is bedoeld voor zelfstandigen zonder personeel en/of mensen die resultaat uit overige werkzaamheden ontvangen. Voorwaarde is dat je zelf je administratie bijhoudt. Deze service is niet bedoeld voor mensen die werken vanuit rechtsvormen zoals VOF en BV.
Na aanmelding wordt een checklist verstuurd zodat duidelijk is wat nodig is ter voorbereiding van de aangifte.

Eerst uitstel aanvragen

Voor alle leden die zich aanmelden zal uitstel aangevraagd worden via de regeling voor belastingconsulenten. Bij deze uitstelregeling wordt geen bevestiging aan de belastingplichtige zelf gestuurd, maar pas in mei of juni aan de belastingconsulent. Leden die voor de eerste keer gebruik maken van de aangifteservice wordt gevraagd NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, BSN nummer en het soort aangiftebiljet (particulier of ondernemer) door te geven van henzelf en hun fiscale partner. 

Vanwege de aanvraag VIA is het belangrijk deze gegevens ruim twee weken voor de afspraakdatum aan te leveren.

Wie zelf al uitstel heeft aangevraagd dient dit bij aanmelding door te geven. Wanneer er vorig jaar bij een andere belastingconsulent uitstel is aangevraagd, dient er bij die belastingconsulent te worden afgemeld zodat deze geen uitstel voor 2019 gaat aanvragen.

VIA (Vooraf Ingevulde Aangiftegegevens)

Belastingconsulenten kunnen gebruik maken van de vooraf ingevulde aangiftegegevens waarover de belastingdienst reeds beschikt (VIA). De belastingdienst stelt de gegevens over 2020 vanaf 1 maart 2021 beschikbaar, maar om dit in de aangiftesoftware te verwerken is een machtigingscode nodig. Voor iedereen die zich aanmeldt zal de VIA worden aangevraagd, daarna ontvangen de mensen zelf een brief van de belastingdienst met de machtigingscode.

Deze code is een aantal weken geldig en dient dus (ruim) binnen die tijd aan Marina of Agnes te worden doorgegeven.

In de brief met code wordt aangeraden de brief naar de consulent te sturen, maar het is praktischer wanneer de code per e-mail naar hen opgestuurd wordt. Het invoeren van de gegevens in de aangifte wordt er gemakkelijker door en wanneer iemand bijvoorbeeld een WOZ-waarde of jaaropgave vergeten is, dan zijn die gegevens in de VIA terug te vinden.

Duur van de afspraak en kosten

Normaliter is de afspraak van anderhalf uur voldoende voor een aangifte inclusief de aangifte van de fiscale partner. De kosten bedragen € 150,- voor deze anderhalve uur. Eventuele extra tijd wordt afgerekend tegen € 90,- per uur (beide bedragen inclusief 21% btw).

In een aantal gevallen is het aan te raden een dubbele afspraak te maken, zodat er voldoende tijd is om de aangifte af te ronden.

Mocht de dubbele afspraaktijd niet nodig blijken, dan zal deze tijd niet in rekening gebracht worden.

Het is ook mogelijk om een afspraak van anderhalf uur te maken en daarna een vervolgafspraak te maken als de anderhalf uur niet voldoende blijkt.

Dit kan ook handig zijn bij starters die in een eerste gesprek vooral vragen willen stellen en instructies krijgen over het inrichten van de administratie, om dan bij een tweede afspraak goed voorbereid de aangifte te komen doen.

Redenen voor dubbele afspraak

  • Bij start van een onderneming en er behoefte is aan extra informatie en advies bij het inrichten van de administratie etc.
  • Wanneer de partneraangifte uitgebreid is, doordat deze bijv. ook zelfstandige is.
  • Wanneer er in 2020 een woning gekocht is en/of een woning verkocht is. In deze situatie is de bijleenregeling mogelijk van toepassing, dit vergt extra tijd.
  • Bij scheiding, erfenis, pensioenruimteberekening of andere situaties waarbij u vermoedt dat er meer tijd nodig is.

Overige informatie en aanmelden

De aangifteservice is het hele jaar beschikbaar, het uitstel loopt tot 1 mei van 2022. Wie gebruik maakt van de aangifteservice kan ook voor verdere vragen en advies terecht bij de belastingconsulent, hiervoor wordt het tarief van € 90,- per uur incl. btw gehanteerd.

Aanmelden via vereniging@nvj.nl of telefonisch via 020 3039700.

NVJ Ledenservice

Bel ons op 020-303 97 00

(ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur)

Zelfstandigenspreekuur

Aan welke eisen moet je administratie voldoen? Wat zijn de vuistregels om tot een wenselijk tarief te komen? Krijg je vergoeding voor het doorplaatsen van teksten en foto's? NVJ-leden kunnen gratis gebruik maken van het zelfstandigenspreekuur.

Meer info