Beleidsteam Persvrijheid

Het beleidsteam Persvrijheid monitort en adviseert het bestuur over alle zaken die ervoor zorgen dat jij en je collega’s veilig en ongehinderd je werk kunnen doen. Zij ontwikkelen beleid en adviseren het bestuur over de volgende thema’s:

  • Persvrijheidszaken
  • Journalistieke normen en waarden (ethiek en vakregels)
  • Voorwaarden om veilig en ongehinderd te werken (o.a. PersVeilig)
  • Identificatie als journalist (toekenningsvoorwaarden perskaarten)

In het beleidsteam hebben vertegenwoordigers zitting vanuit alle ledengroepen (m.u.v. de ledengroep Gemengd Bedrijf). Hieronder kan je met ze kennismaken.

Heb je een onderwerp dat je wilt aandragen voor het beleidsteam? Of wil je contact opnemen met jouw afgevaardigde? Neem dan contact op met algemeen secretaris Thomas Bruning.

Fréderike Geerdink

‘Persvrijheid gaat ook over hoe we ons als beroepsgroep verhouden tot de macht die onze vrijheid kan beknotten. Dit verbind ik nadrukkelijk aan de positie van gemarginaliseerde groepen in de samenleving die ook in de journalistiek ondervertegenwoordigd zijn.'
lees meer