Beleidsteam Vakontwikkeling

Het beleidsteam Vakontwikkeling onderzoekt hoe journalisten zich verder kunnen ontwikkelen, hoe het vak zich ontwikkelt en of de NVJ hier voldoende bij aansluit. In het beleidsteam hebben vertegenwoordigers zitting vanuit alle ledengroepen (m.u.v. de ledengroep Gemengd Bedrijf). Hieronder kan je met ze kennismaken. Heb je een onderwerp dat je wilt aandragen voor het beleidsteam? Of wil je contact opnemen met jouw afgevaardigde? Neem dan contact op met Dolf Rogmans.

Koen Marée

'Ik wil vertolken welke ontwikkelingsbehoeften jonge journalisten hebben en hoe een oudere generatie baat heeft bij ideeën van nieuwkomers.'
lees meer