Beleidsteam Werkvoorwaarden

Het beleidsteam Werkvoorwaarden ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de volgende thema's:

  • Arbeidsvoorwaarden (cao's, sociale plannen, pensioenen, reorganisaties)
  • Freelance-voorwaarden (tarieven, contracten, auteursrecht)
  • Diversiteit/inclusie

In het beleidsteam hebben vertegenwoordigers zitting vanuit alle ledengroepen (m.u.v. de ledengroep Gemengd Bedrijf). Hieronder kan je met ze kennismaken.

Heb je een onderwerp dat je wilt aandragen voor het beleidsteam? Of wil je contact opnemen met jouw afgevaardigde? Neem dan contact op met secretaris Wais Shirbaz.