Beleidsteam Werkvoorwaarden

Het beleidsteam Werkvoorwaarden ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de volgende thema's:

  • Arbeidsvoorwaarden (cao's, sociale plannen, pensioenen, reorganisaties)
  • Freelance-voorwaarden (tarieven, contracten, auteursrecht)
  • Diversiteit/inclusie

In het beleidsteam hebben vertegenwoordigers zitting vanuit alle ledengroepen (m.u.v. de ledengroep Gemengd Bedrijf). Hieronder kan je met ze kennismaken.

Heb je een onderwerp dat je wilt aandragen voor het beleidsteam? Of wil je contact opnemen met jouw afgevaardigde? Neem dan contact op met secretaris Wais Shirbaz.

Wilmar Dik

‘Fotografen en andere zzp’ers goed leren ondernemen om op die manier te zorgen dat het beroep fotograaf nog lang en gezond kan bestaan.’
lees meer

Arno van 't Hoog

'Tarieven worden steeds meer gekoppeld aan de waarde van journalistiek in loondienst en aanpassing van cao’s, maar dat is niet overal zo, en er is nog een groot gat te dichten. Daar wil ik me voor blijven inzetten.’
lees meer