Collectieve belangenbehartiging

Journalisten moeten hun werk op een prettige en onafhankelijke wijze kunnen doen. Alles wat die positie bedreigt, is voor ons een uitdaging om aan te pakken. Dat doen we door het behartigen van collectieve belangen van alle werkenden in de journalistiek, ongeacht hun contractvorm. Als lid heb je rechtstreeks invloed op jouw belangen en die van je collega’s. 

Voor werknemers

Jaarlijks sluit de NVJ verschillende cao’s af voor journalisten die werken voor omroepen, dagbladen, tijdschriften, internet of huis-aan-huisbladen. De cao regelt onder andere je salarisverhoging, je vakantiedagen en pensioen. Als lid beslis je mee over de voorstellen vooraf en je brengt je stem over het cao-akkoord. Je stem telt ook bij de totstandkoming van het sociaal plan. Dit is een vangnetregeling voor boventallige collega’s die als gevolg van een reorganisatie hun baan zouden kunnen verliezen. Een sociaal plan is dus van groot belang. 

Voor zelfstandigen

De NVJ behartigt al jaren de belangen van zelfstandige (foto)journalisten en zet zich in voor de erkenning van het vak en professionele tarieven. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor mediabedrijven, politiek Den Haag, de Belastingdienst en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Om onze boodschap kracht bij te zetten organiseren we langlopende campagnes en voeren we waar nodig actie voor zzp’ers. Samen met onze leden zijn we in collectief overleg met mediabedrijven om te praten over onder andere professionele tarieven en medezeggenschap voor freelancers.

Collectieve kracht

Het behartigen van collectieve belangen gaat verder dan alleen het afsluiten van cao’s, sociaal plannen of campagne voeren. Ervaren jij en je collega’s problemen op de werkvloer? Blijf er niet mee zitten. Je kunt collectief optreden met een bemiddelende rol voor de NVJ: zo loop je minder risico op een conflict en je voelt je gesteund op de werkvloer. Samen bedenken we een passende aanpak waarmee de NVJ in gesprek gaat met de werkgever. 
 
Al deze resultaten komen enkel en alleen tot stand dankzij de gezamenlijke kracht en steun van onze leden. Daarom: lid worden loont! 

En dit krijg je ook voor je lidmaatschap

  • Gratis juridisch advies en rechtsbijstand
  • Gratis salarisadvies, zelfstandigen- en tariefadvies
  • Gratis NVJ-Perskaart bij volledig lidmaatschap en ledenkorting Politieperskaart
  • (Gratis) toegang tot debatten en evenementen
  • 20 tot 50% korting op cursussen NVJ Academy
  • Toegang tot vacaturebank en marktplaats voor opdrachten
  • Villamedia Magazine en toegang tot alle artikelen op Villamedia.nl
  • Nieuwsbrieven NVJ, NVJ Academy, Villamedia

Kies en klik op het lidmaatschap dat bij jou past

ik ben freelancerik ben freelancer ik ben werknemerik ben werknemer ik ben studentik ben student